EZOpress

Články o zdraví, ezoterike, duchovnom rozvoji a za pravdu v medicíne

Vynálezca neodýmového supravodiča – Dr.Robert Kane

Dr. Kane začal experimenty už vo svojich 18 rokoch, kedy si nechal prvý krát zaregistrovať svoj patent tzv. rádio pager. Po dokončení strednej školy pokračoval vo svojom štúdiu na univerzite v Minnesote, kde v roku 1974 obdržal titul Ph.Dr. v oblasti fyziky.

Po ukončení štúdia spolupracoval s NASA a s Ministerstvom obrany USA. V roku 1977 bol poverený, aby nadviazal na dosiahnuté výsledky výskumu v oblasti magnetickej rezonancie (ocenené Nobelovou cenou v roku 1952) a v oblasti elektronickej štruktúry magnetických a neusporiadaných systémov (ocenené Nobelovou cenou v roku 1977) a aby tieto výskumy rozšíril o prvok neodym zo skupiny vzácnych zemín. Výsledkom jeho výskumov je vynález supravodivej zmesi unikátneho zloženia (NdFeB37) o vysokom výkone vyžarovania, ktorá je rezonančné naladiteľná a má časovo neobmedzenú funkciu. Pomocou tohto vynálezu preukázal pravdivosť vyššie uvedených výskumov a teórií, že magnetické sily môžu ovplyvňovať molekulárnu štruktúru. Tento vynález je chránený 3 celosvetovými patentmi č:4,802,931 ďalej 4,496,395 a 4,770,723.

V roku 1979 založil spoločnosť International Research and Development (IRD), ktorá jeho vynález využíva v praxi na výrobe magnetických frekvenčných rezonátorov, určených k molekulárnej úprave kvapalín (ionizácii). Tieto rezonátory sú tiež chránené 2 americkými patentmi č.:07/458,412 a 09/504,756.

V súčasnej dobe pôsobí Dr. Kane ako poradca Národnej akadémie vied o USA a ako zvláštny poradca Ministerstva obrany USA.

Vynález a jeho praktické využitie.

Vedecký princíp rezonancie je založený na skutočnosti, že každá hmota má svoju vlastnú vnútornú (molekulárnu) vibráciu. Ako sa vnútorná vibrácia akejkoľvek hmoty zhodne v kmitočtoch s niektorou umele vytvorenou a dostatočne silnou frekvenciou, intenzita takejto vibrácie hmoty začne narastať. Tak sa môže napríklad stať, že operná speváčka dokáže pomocou svojho hlasu rozbiť pohárik. Nie je to zvuk hlasu, čo rozbije pohárik, ale rezonančná frekvencia, ktorú vyprodukovala sila jeho hlasu. Magnetické frekvenčné rezonátory (MFR) pracujú práve na tomto princípe molekulárnej magnetickej rezonancie, kedy využívajú frekvenčné spektrum svojho mimoriadne silného a frekvenčné vyladeného magnetického poľa ako katalyzátora molekulárnej úpravy (ionizácii) pohonných hmôt, tekutých palív a vody. Neodýmový supravodič o váhe 14g vyžaruje 13.000 Gaussov ( jednotka sily magnetického póla). Na porovnanie permanentný magnet je schopný vyžarovať maximálne 3.000 Gaussov pri váhe 1,2kg. Žiadny materiál na svete,ani elektromagnet nemôže prekonať NdFeB37 v produkcii dostatočne silnej rezonancie k molekulárnej úprave kvapalín a súčasne byť tak malý, aby sa dal prakticky použiť. MFR sa skladá za dvoch frekvenčné vyladených neodymových supravodičov, ktoré vnútri tvoria rezonančné jadro. Supravodiče sú niekoľkokrát testované, aby sa zaistila ich párová kompatibilita a sú vyladené z hľadiska maximálnej účinnosti podľa priebehu magnetickej indukcie. Je preto potrebné zachovať tieto supravodiče v pároch tak, ako sú dodávané od výrobcu. MFR nevyužíva žiadnu energiu, príkon, nevyžaduje žiadnu údržbu a nikdy sa neopotrebuje. Molekulárna magnetická rezonancia sa v súčasnej dobe tiež užíva v lekárskej diagnostike a pri zobrazovaní tkanín a orgánov v lekárstve.

Neodýmový supravodič prináša dvojaký účinok

V domoch a bytoch zamedzuje usadzovaniu kameňa vo vodovodnom potrubí, na vodovodných batériách, umývadlách, záchodových misiách, vaniach a sprchových kútoch, chráni pred vodným kameňom prietokové ohrievače, bojlery, zásobníky vody, pračky, umývačky riadu a hydro – masážne systémy a rozpustí už usadený vodný kameň v potrubí. Proces rozpúšťania usadenín trvá približne 8 týždňov. Veľmi dôležitý účinok takto upravenej vody spočíva i vtom, že po jej použití a využití rozpúšťa procesom emulgácie i organické usadeniny v odpadovom potrubí. Svoju vysokú patrí a zmáčavosť umožňuje znížiť spotrebu všetkých domácich drogistických prostriedkov o 50%.

V kúpeľoch a bazénoch ionizovaná voda hubí mikroorganizmy, znižuje požadované množstvo chlóru a chemikálií až o 80%, stabilizuje pH, rozpúšťa nečistoty z plavcov, zlepšuje priezračnosť vody, ničí vodné riasy a dáva vode zdanie „jemnej mäkkosti”.

Znižuje výdavky za el. energiu, čistiace prostriedky a chemikálie a tým zaručuje návratnosť investície.

Orion – magnetický zmäkčovač vody

Inštalácia

* Pred jednotlivé spotrebiče umiestnite na prívodné potrubie alebo na hadicu pred pračkou a umývačky riadu.
* Na verejného vodovodu umiestnite na prívodné potrubie za meracie zariadenie.
* Na vlastnej studne umiestnite pred čerpadlom alebo tlakovou nádobou.
* Na zbernej nádrže umiestnite na výstupné potrubie z nádrže.

Princíp činnosti magnetických rezonátorov

Tvorba nánosu v potrubí a zariadeniach prichádzajúcich do styku s vodou je podmienená prítomnosťou solí vo vode, hlavne hydrogenuhličitanu vápenatého Ca(HC03)2, resp. horečnatého Mg(HC03)2 a uhličitanu vápenatého CaC03, resp. horečnatého MgC03. Keď koncentrácia týchto uhličitanov prekročí hodnotu rozpustnosti vo vode, dochádza ku kryštalizácii (usadzovaniu) na stenách potrubia a zariadení. Kryštály sa usadzujú na stenách zariadení a začína proces tvorby vodného kameňa v podobe tuhého nánosu – inkrustov.

Dostatočne silné a špeciálne usmernené magnetické pole spôsobí rezonančné rozkmitanie molekúl, kryštalická štruktúra je rozbitá a vzniká kal uvedených solí (až 1000 krát menší z pôvodného rozmeru) so zaobleným povrchom, ktoré nemajú tendenciu usadzovať sa.

Použitím tejto fyzikálnej úpravy vody nedochádza k odstráneniu minerálnych látok, čo je dôležité pre použitie vody na pitie a varenie.

Na úpravu vody pre účely pitia a varenia odporúčame použiť filtre vody

Súvisiace články

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné farebné podčiarknuté slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com

9 966 pozretí