Dieťa má vždy pravdu

Kniha Naomi Aldortovej

Každý rodič by sa s radosťou vzdal hrozieb a trestov, len keby vedel, ako bez týchto bolestivých opatrení zaistiť, že jeho deti budú prospievať a správať sa zodpovedne. Kniha Vychovávame…

Čítať viac

Děti a jejich nemoci

Zdraví dětí  je velmi citlivým tématem. To, nad čím mávneme rukou u dospělého, je u dětí důvodem k zamyšlení. V případě nemocí to platí zvlášť — i  nejzatvrzelejší srdce změkne, když vidí…

Čítať viac