Vplyv lokálnej kryoterapie na liečbu poúrazových poškodení pohybového aparátu

farconville

obrázok so súhlasom farconville/ FreeDigitalPhotos.net

Kryoterapia sa používa pri liečení akútnych aj chronických poškodení pohybového aparátu. Mechanizmus účinku chladu je prakticky do detailov známy a v širokej škále liečby poúrazových svalových, šľachových a kĺbových zranení, degeneratívnych ochorení a poškodení pohybového aparátu sa úspešne používa. Je potrebné na začiatku upresniť pojem kryoterapia, nakoľko liečba chladom zahrňuje aj lokálne použitie rôznych foriem chladu s použitím ľadu, gélov a iných nosičov chladu, avšak ako lokálnu kryoterapiu je potrebné chápať liečbu chladom s použitím extrémne nízkej teploty menej ako mínus 100°C. Lokálne použitie chladu v podobe ľadu má za úlohu zmenšenie zápalovej reakcie, zmenšenie krvácania v tkanivách poškodených úrazom. Lokálna kryoterapia – kryostimulácia /teplota –160°C/ spôsobuje reflexné povzbudenie ciev, ktoré výrazne napomáha pri liečbe zdĺhavých ochorení pohybového aparátu .
Liečenie poúrazových stavov pohybového aparátu sa opiera o tradičnú zásadu RICE Rest-Ice-Compresion-Elevation /kľud-ľad-kompresia-pohyb/. Lokálne pôsobenie chladu s teplotou –160°C po dobu troch minút podstatným spôsobom zvýši liečebný účinok oproti doteraz používaným spôsobom za pomoci ľadu, sprejov a iných aplikátorov chladu. Ako médium pri lokálnej kryoterapii sa používa skvapalnený dusík alebo vzduch s teplotou -16O°C, ktorý sa aplikuje po dobu troch minút zo vzdialenosti 5-10cm od postihnutej oblasti. Priaznivý protibolestivý efekt a zmiernenie opuchu je možné sledovať po dobu troch hodín od aplikácie. Kryoterapia či už lokálna alebo celotelová našla široké uplatnenie v poúrazovej rehabilitácii zdĺhavých poškodení pohybového aparátu, liečbe degeneratívnych ochorení kostrosvalového aparátu ale aj v príprave športovcov na zvýšenú fyzickú námahu pred vrcholným výkonom. Podstatným prvkom tu je zníženie intenzity svalovej bolesti po tréningovej záťaži, prevencia mikroúrazového poškodenia svalových vlákien, ktoré vzniká pri extrémnej záťaži a tiež náprava fyzického a psychického stavu s lepšou toleranciou námahy.
Účinné pôsobenie lokálnej kryostimulácie používanej často aj 2 až 3 krát denne spolu s miernym cvičením svalov a kĺbov v kombinácii s liekmi, ktoré urýchľujú rozloženie a vstrebanie krvného výronu výrazne urýchľuje hojenie poškodených tkanív. Výrazným prínosom je to, že hojenie prebieha ad integrum, čo znamená, že hojenie tkaniva prebieha cez minimálne vytvorenie nepružnej jazvy. Pokiaľ táto jazva pri normálnom priebehu hojenia /bez kriostimulácie/ nezíska svoju pôvodnú pružnosť výrazne a na dlhšiu dobu obmedzuje športovca v tréningu a je aj miestom, kde pri preťažení môže dôjsť k opakovaným mikroúrazom tkaniva až k jeho trvalému poškodeniu. Jedná sa tu prakticky o všetky poškodenia mäkkých štruktúr pohybového aparátu ako napr. časté zranenia ramena, tenisový lakeť, zápaly šliach zápästia, adduktorov stehna – triesla, postranných väzov kolenných zhybov, patellárny syndróm, časté poškodenia Achillovej šľachy a poškodenia väzov členkového zhybu, plantárnej aponeurózy, poškodenia svalov či už v dôsledku natiahnutia, čiastočnej ruptúry ale aj bolestivých spazmov. Mnohé z týchto spomínaných zranení sa výrazne zlepšilo po jednotlivých zákrokoch lokálnej kryostimulácie a mnohé sa úplne vyliečili.
V prípade chirurgickej intervencie, ktorá je často nutná pri úrazoch pohybového aparátu kedy sa jedná o zošitie poškodeného väzu alebo svalu, kryoterapia napomáha zrýchleniu hojenia rán, hlavne vzhľadom na nápravu perfúzie /prekrvenia/ v zvyčajne neprekrvených tkanivách, v dôsledku zdĺhavých tréningových záťaži a tým zmeneným pomerom krvného zásobenia.
Účinné pôsobenie chladu v priebehu liečby tréningových poškodení svalov sa skúmalo na skupine 14 športovcov s poškodením lakťového zhybu. Jedna skupina absolvovala klasickú rehabilitáciu, druhá sa podrobila po absolvovaní tej istej formy rehabilitácie navyše lokálnej kryoterapii s absolvovaním 7-mich aplikácií.
Boli hodnotené nasledovné parametre: rozťažnosť svalov, izometrická sila stiahnutia svalov, stupeň uvoľnenia lakťa, intenzita a veľkosť opuchu a hladina kreatinínovej kinázy. Po treťom dni rehabilitácie boli prevedené merania, ktoré dokázali u skupiny absolvujúcej navyše lokálnu kryoterapiu väčší stupeň svalového uvoľnenia lakťového zhybu, nižšiu hladinu kreatinín kinázy a subjektívne menšiu bolestivosť. U skupiny s poškodením ramenného zhybu /vykĺbenie/ bola v rámci konzervatívnej liečby aplikovaná lokálna kryoterapia počas znehybnenia končatiny po dobu 14 dní a následne vykonaná intenzívna rehabilitácia. Po uplynutí 3 až 7 rokov /priemerne 4,5 roku/ od zranenia sa previedla anketa o funkčnej schopnosti poškodených ramenných zhybov v zmysle objavovania bolestí po záťaži, obmedzenia pohyblivosti ramenného zhybu, svalová sila, ale aj návrat k predošlej športovej aktivite. U ôsmich športovcov bol výsledok hodnotený ako veľmi dobrý, u piatich ako dobrý, a u jedného za uspokojujúci.

Z uvedených výskumov a meraní je zrejmé, že aplikácia lokálnej kryoterapie pri akútnych ale aj chronických poškodeniach pohybového aparátu a degeneratívnych ochoreniach má svoje opodstatnenie a je veľkým prínosom pri liečbe a návrate stratenej pohyblivosti a funkčnosti pohybového aparátu.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 056 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach EZOpress sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie.
EZOpress dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com Ďakujeme