Mandaly feng shui

MANDALA feng šuej – tajomstvo výroby (živly osobnosti a trojdielne číslo 9 Ki)

Tak isto ako priestor, aj ľudia a ich fyzické, energetické a duševné kvality sa dajú v oblasti feng šuej vyjadriť prostredníctvom 5 prvkov – živlov (voda, drevo, oheň, zem, kov).

Feng šuej vlastne hľadá harmonické začlenenie človeka a jeho kvalít do priestoru, ktorý tvorí naše bývanie, príroda a celý okolitý svet.

Pre bližšie určenie energetických kvalít ľudskej bytosti vo vzťahu k okolitému svetu a Vesmíru slúži feng šuej metóda – Trojdielne číslo 9 Ki. Vypočítava sa z dátumu narodenia.

Ako napovedá názov: trojdielne číslo 9 Ki pozostáva z troch čísel v spektre od 1 do 9, kde prvé číslo je tzv. ZÁKLADNÉ (charakterové, osobnostné) – určuje základné kvality osobnosti človeka (napr. 1 – 3 – 3). Prvé 1 – tzv. základné charakterové číslo vyjadruje duchovné kvality človeka, resp. čistú kvalitu energií roka, v ktorom sa človek narodil.

Druhé číslo (Napr. 1 – 3 – 3) hovorí o kvalitách duševných. Akú povahu majú vnútorné duševné procesy v človeku. Zároveň sú to energie mesiaca, v ktorom sa človek narodil.

Tretie číslo (Napr. 1 – 3 – 3) je tzv. energetické – opisuje povrchové vlastnosti človeka tak, ako pôsobíme na ľudí cez povrch (sociálne správanie, každodenné narábanie s energiami, prvá reakcia na podnet a pod.). S touto energiou sa najčastejšie stretávame u cudzích ľudí pri prvom kontakte.

Za číselnou charakteristikou sa skrývajú živly a ich kvalita. Napríklad trojkombinácia 1 – 3 – 3 znamená VODA – DREVO – DREVO, takže mandala bude skomponovaná presne podľa týchto parametrov. (Mimochodom takúto kombináciu trojčísla by mohli mať muži narodení v júli 1972.) Toto trojčíslo 9 Ki sa dá vypočítať z dátumu narodenia alebo zistiť v astrologických tabuľkových systémoch.

Postupnosť spoznávania človeka je najprv cez energetické, duševné a až po dlhšom čase sme schopní vnímať duchovné charakterové vibrácie človeka.

Feng šuej hľadá harmonické prepojenie človeka a jeho živlovej charakteristiky s okolitým prostredím. Ak sa v človeku vyskytuje živlová disharmónia v kombinácii trojdielneho čísla 9 Ki (podľa pravidiel vznikania prvkov v tvorivom cykle), dá sa vyvážiť a zharmonizovať cez prostredie, ktoré okolo človeka vytvoríme. Navodíme tak harmonické prostredie, v ktorom sa človek môže duchovne i fyzicky efektívne vyvíjať, obmedzujú sa neharmonické, deštruktívne energie, zviditeľňuje sa ego človeka, takže ho dokážeme lepšie chápať (napr. spracúvame aj svoje tienisté stránky), tým prestávame tvoriť negatívne energie, viac sa otvárame pozitívnym energiám a meníme tak svoju bytosť k lepšiemu.

Mandala napomáha procesu hlbšieho sebapoznania, odblokovania starých prežitých stereotypov, takže človek dokáže sám v sebe nájsť silu prekonať nepriazeň osudu a privodiť si do života pozitívne zmeny.
Z dátumu narodenia sa podľa metódy 4 pilierov osudu dá zistiť aj pomer 5 prvkov v ôsmich rovinách nebeských a zemských energií, ktoré významne ovplyvňujú zdravie človeka a jeho náchylnosť k rôznym ochoreniam. Doplnením chýbajúcich prvkov, resp. oslabením predimenzovaných sa dá nastoliť rovnováha, ktorá vytvára predpoklady pre harmonické fungovanie osobnosti a zdravia človeka. V mandale sú zakomponované okrem vypočítaných prvkov osobnosti aj doplnkové respektíve redukčné prvky, ktoré vyvažujú disharmóniu v zistenom živlovom rozložení. Celá mandala je s ohľadom na všetky tieto informácie o konkrétnom človeku tvorivo umelecky spracovaná.

Poznámka:

Tento spôsob konštruovania mandál je len jedným z ďalších štyroch harmonizačných postupov, ktoré aplikujeme v procese vytvárania účinnej mandaly. Celé tajomstvo výroby mandál tu, samozrejme, nezverejníme. Viac sa o našich originálnych výrobných postupoch môžete dozvedieť na kurzoch Maľovania mandál I. II.

Objednajte si mandalu šitú na mieru

Autor: Mgr. Ľubomír Slejzák

Prednášky od Mgr. Ľubomíra Slejzáka,
Predmety feng shui
Mandaly – knihy, CD, DVD, omaľovánky

S Ľubomírom Slejzákom sa môžete stretnúť aj na výstave EZOfest

Regenračné centrum

9 723 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach EZOpress sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie.
EZOpress dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR...
Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com Ďakujeme

Komentáre sú vypnuté.