Chemtrails a morgellony, novodobý postrach ľudstva…?

Chemtrails

Chemtrails – obrázok so súhlasom digitalart / FreeDigitalPhotos.net

Sú to možno len tézy, do akej miery však skutočné, to už nech každý posúdi sám. Skôr ako si niečo povieme o samotných Morgellonoch, rád by som pár viet venoval tzv. Chemtrails.

Určite sa už mnohí z vás stretli s týmto pojmom. Ide o globálnu operáciu rozprašovania aerosolu do ovzdušia.  Chemtrails môžeme vidieť na oblohe v podobe aerosolových čiar.

Tieto čiary za sebou zanechávajú lietadlá. Mohlo by sa zdať, že ide o kondenzačné čiary tzv. contrails. Tie však miznú z oblohy do dvoch minút. Za to chemtrails pretrváva na oblohe aj niekoľko hodín.

  • Pozrite si fotky lietadiel, ako sú v nich namontované zariadenia a nádrže 


Všimnite si letové dráhy lietadiel, ktoré práškujú chemtrails do našej atmosféry. Môžete vidieť ako sa križujú, poprípade ako dve lietadlá letia za sebou. Po niekoľkých náletoch zanechajú za sebou typické aerosolové pásy, ktoré sa formujú do mriežky, no nie je to pravidlom. Teórii, prečo to robia je veľa. Aerosol, ktorý vypúšťajú, obsahuje ťažké kovy, ktoré majú slúžiť na ovplyvňovanie a kontrolu počasia. Taktiež, aby atmosféru premenili na akúsi plazmu.  Vedieť ovládať počasie je podľa mňa mocná zbraň.

Piloti, lékaři a vědci odhalují chemtrails:

Chemtrails primárne slúži na ovplyvňovanie počasia. Nakoľko obsahuje pre človeka nezdravé látky, ako je bárium, dibromidetylén alebo rôzne oxidy hliníka, ktoré sa po dopade na zem dostanú do pôdy a spodných vôd:

Vo videu spomenutý patent môžete nájsť medzi ostatnými patentmi geoinžinierstva na ovládanie počasia. Napriek tomu ešte aj dnes existujú ľudia, čo si myslia, že je to konšpirácia.

Clifford E. Carnicom okrem iného o chemtrails píše:

„Biologické operace – včetně použití biologických zbraní, jako je Morgellonova nemoc, vznikající při rozprašování aerosolu, Elektromagnetické operace včetně směrové energie HAARP (geofyzické zbraně), skalární zbraně a zbraně na ovládání mysli, z čehož plyne válečný zločin, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí. Modifikace životního prostředí a meteorologické války. Carnicom zde uvádí, že dospěl k názoru, že program skrytého rozprašování aerosolu transformoval atmosféru planety do plazmy vhodné pro zavádění „vzdušných“ a enviromentálních zbraní, což začalo akcelerovat v roce 1999“.

Chemtrails je rozsiahla téma. Ja vám chcem touto cestou iba priblížiť, že na Zemi sa môžu diať aj takéto veci.

Ak máte záujem pozrite si najobsiahlejšie video s českými titulkami:
Ľudia na celom svete si všimli, že počasie na našej planéte sa dramaticky mení. Taktiež si začali všímať dlhé pretrvávajúce stopy zanechané lietadlami. Existuje spojenie medzi ich letovou trasou a naším počasím? Dnes už existuje množstvo dôkazov, že chemtrails/geoinžinierstvo sa používa na ovládanie počasia. V tomto dokumente sa dozviete, ako sú aerosóly striekané z našej oblohy a ako sa v spojení s inými technológiami ovláda počasie. Kým geoinžinieri tvrdia, že je to len pre zmiernenie globálneho otepľovania, budete sa môcť presvedčiť, že sú použité na upevnenie menovej a politickej moci v rukách niekoľkých korporácií po celej Zemi. To sa samozrejme deje na úkor života na tejto planéte.

Chemtrails som spomenul hlavne kvôli úzkej súvislosti s Morgellonmi.

Prvý krát som sa o Morgellonoch a Morgellonovej chorobe dočítal z článku Dr. Gwen Scott, v ktorom opisovala svoju desaťročnú štúdiu. A tak som sa o Morgellony začal bližšie zaujímať. Svoj „výskum“ som začal pozorovaním. Všimol som si, že keď lietadlá „práškujú“, vo vzduchu je zrazu vidieť drobné priesvitné nitky, ktoré majú trhaný pohyb. Myslel som si, že to je len vidina. Aby som sa o tom presvedčil, položil som podložne sklíčko s kvapkou vody na okno. Približne po troch hodinách som sklíčko vzal a dal pod mikroskop. Ide o Darkfield mikroskop, ktorý som dovtedy používal hlavne na vyšetrenie živej kvapky krvi. To, čo som uvidel ma viac než prekvapilo. Tie drobné nitky (obrázky morgellonov), čo som videl voľným okom, som videl zrazu aj tam. Väčšie prekvapenie malo ešte len prísť. Dočítal som sa, že hneď, ako vstupujú do tela stávajú sa systémovými, takže telo nevie rozpoznať nového „votrelca“.  Ich inhalácia spôsobuje respiračné problémy. Dokážu opustiť telo v podobe chlpu alebo vlasu. Tým, že žijú v podkoží, vytvárajú tak často boľavé zápalové rany, ktoré sa dlho hoja. Bývajú ohraničené akousi pseudokrustou. Všimol som si, že na stehne mojej pravej nohy sa už dlhšiu dobu hojí podobná rana.

Vyskúšal som teda pinzetou vybrať z tejto rany „nezvaného hosťa“. Úspešne. Odvtedy pre mňa Morgellony nie sú už len pojmom, ale aj skutočnosťou. Ich prítomnosť som  videl na vlastné oči. Môžem povedať, že sú medzi nami, sú skutočné. Čo je však ich úlohou, čo všetko dokážu a hlavne aké riziko pre nás predstavujú, to všetko nájdete  vo  výskume pána Clifforda E. Carnicoma. Jeho štúdia o Morgellonoch, ktorá je voľne dostupná, je naozaj rozsiahla.

Možno by nebolo na škodu, zistiť si o nich niečo viac. Dr. Gwen Scott o svojej práci napísala: „Nabízím tuto práci všem. Měla by být kopírována, sdílena a rozesílána. Nicméně neslouží to k obohacení kohokoliv. Představuje deset let mé práce zdarma, pro blaho lidstva. Věnovala jsem jí svoji mysl, tělo a ducha. Tyto časy po nás vyžadují zbavit se hrabivosti a sobectví. Veškerý život, jak ho známe, se obrací na ty, kdo dokážou slyšet. Doufám, že některé chytré hlavy k tomu přispějí, poučí se z toho a zdarma předloží své vlastní názory stejným způsobem. Pouze nesobecká spolupráce může lidem přinést naději na překonání těchto útoků“.

Na záver ešte pár teórii o Morgellonoch:

1. Zdá se, že mají nízkou úroveň inteligence
2. Jsou vysoce magnetické
3. Jsou přitahovány k vínu, ať již šťávě nebo červenému vínu (organickému – ne tak u vína, které bylo denaturováno a oslabeno)
4. „Shlukují se“, což znamená, že následují pohyb „vůdců“. Pohybují se směrem k něčemu nebo od něčeho, co je buď přitahuje (víno), nebo odpuzováni od něčeho, co nemají rády (světlo červeného laseru)
5. Mají různé „konce“. Některé mají háčky, jiné vypuklinu, další jsou rovné
6. Nesou v sobě patogeny
7. Mají tlustou, houževnatou slupku, která se zdá být vláknito-optickým/polymerovým materiálem, který je vysoce fluorescentní
8. Některé z těla v tichosti vyjdou a „začnou být“ podobné vlasům, zatímco jiné vytváří boláky a způsobují ostrou, intenzivní bolest
9. Zdá se, že jsou schopné „metamorfovat“ do mnoha forem… listů, bacilů, zlata, stříbra a dalších, kdy pouští lidské tělo velmi viditelným způsobem.  Zdá se, že komunikují s ostatními životními formami, jako brouky, a dokážou ovlivnit chování. To je možná to nejpodivnější a nejzáhadnější aspekt jejich „vlastností“.

Znie to ako sci – fi. Ale kto vie…

Autor: Henrich Ripka

Zmeny klímy? Už viac ako 20 rokov systematická manipulácia počasia!

Tento článok bude veľmi zjednodušený. Je určený najmä tým, ktorí netušia, že klimatické zmeny nie sú dôsledkom nejakej nevedomej činnosti ľudí alebo nebodaj prdenia kráv.
Na ovládania počasia sa používa chemtrails. Chemikálie rozprašujú lietadlá, ktoré vďaka týmto dotáciám vedia fungovať ako nízkonákladové … čítajte viac

Kniha o chemtrails: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth

Najrozsiahlejší, najpodrobnejší a do mimoriadnej hĺbky zasvätený zdroj, s akým sa môžete stretnúť.

Autorka popisuje v knihe:
– technické detaily jednotlivých projektov súvisiacich s chemtrails,
– látky v nich používané a ich účel,
– názvy spoločností a vládnych inštitúcií zainteresovaných do projektu, názvy lokalít spojených s významnými časťami projektu
– čísla niekorých verejných patentov popisujúcich dané technológie
– množstvo mien osôb a dátumov, či už sa jedná o mená nezávislých výskumníkov a novinárov, odhaľujúcich pozadie chemtrailového programu, mená senátorov a politikov angažujúcich sa v téme, až po názvy zákonov súvisiacich s pokusmi buď o zákaz projektu alebo o jeho rozšírenie. Pokračovanie…

Ak niekto rozumie po Maďarsky, určite odporúčame vypočuť si rozprávanie svetovo uznávaného vedca o Chemtrails, ktorý tomu zo začiatku taktiež neveril a považoval to za konšpiráciu, ale ako zistil, sú to patentované technológie na ovládanie počasia (a nie len počasia), ktoré sa ale vedcom vymkli z rúk:

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
  • 93
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12 420 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach EZOpress sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie.
EZOpress dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com Ďakujeme