Elektrosmog

satelit

obrázok so súhlasom antpkr / FreeDigitalPhotos.net

Počítač, mobilný telefón, mikrovlnka, TV, ale aj bezdrôtové pripojenie ako WIFI… to všetko sú veci, bez ktorých si dnes život už ani nevieme predstaviť. Hoci nám do značnej miery uľahčujú život, majú aj veľké množstvo negatív. Sú totiž zdrojom škodlivého elektromagnetického žiarenia, ktoré vplýva na naše bunky a označuje sa ako elektrosmog. Denne sme mu vystavení a ani si to neuvedomujeme. Ale tieto silové polia (elektrosmog) pôsobia na nás nepretržite. Intenzitu elektrosmogu vo vašej domácnosti alebo okolí si môžete namerať prostredníctvom prístrojov na to určených.

Ich škodlivosť je v tom, že od prírody je naše telo „nastavené“ na prirodzené elektromagnetické žiarenie. Avšak elektromagnetické žiarenie z elektrospotrebičov je umelé, ktoré je pre nás neprirodzené. Bunky už po niekoľkých sekundách pocítia prítomnosť umelého elektromagnetického poľa. Toto pôsobenie bunky zaregistrujú ako „útok“ a ich prirodzený obranný mechanizmus uzavrie všetky kanáliky, ktorými do bunky prúdia živiny a vychádzajú toxíny. Bunková membrána má len dva stavy: parasympatický (uvoľnený) stav a sympatický (podráždený) stav. V uvoľnenom stave bunka prijíma cez bunkovú membránu živiny. Pri podráždenom stave sa membrána uzavrie a nie je možný prísun živín a energie. Za bežných podmienok bunka stále prirodzene prepína medzi týmito dvomi polohami parasympatickou a sympatickou.

Ak je bunka dlhodobo vystavená škodlivému elektromagnetickému žiareniu, zostáva v sympatickom , teda uzavretom stave a nemôže prijímať živiny ani vylučovať toxíny a už nepracuje správne, lebo trpí nedostatkom živín a hromadia sa v nej jedovaté látky.

Ďalší problém elektrosmogu je, že zabraňuje bunkám v ich vzájomnej komunikácii. Ak bunky medzi sebou nekomunikujú správne, nemôže správne fungovať ani tkanivo, ktoré tvoria alebo orgán z ktorého sa tkanivo skladá. A to je príčinou vzniku mnohých chorôb, ako sú: bolesti hlavy, únava, poruchy spánku, oslabenie imunitného systému, zvýšené riziko srdcovo-cievneho ochorenia, zníženie pozornosti, poruchy pamäti a mnoho ďalších ako aj zhoršenie všetkých doterajších ochorení.

Je veľmi dôležité si uvedomovať riziká, ktoré vyplývajú zo škodlivosti elektrosmogu. Odporúča sa obmedziť kontakt na minimum so zdrojmi silného elektromagnetického žiarenia. Telefonovanie s mobilom používajme len na nevyhnutný čas. Snažme sa dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od WIFI routru, mikrovlnnej rúry, televízora a pod. Čím ďalej sme od zdroja žiarenia elektrosmogu, tým je jeho intenzita menšia. Samozrejme sa odporúča používať aj vhodné prostriedky na odtienenie.

Autor: Andrej Medveď

[youtube]http://youtu.be/1SgSDB6YACE[/youtube]

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 681 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach EZOpress sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie.
EZOpress dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com Ďakujeme