Dieťa má vždy pravdu

Kniha Naomi Aldortovej

Kniha Naomi Aldortovej

Každý rodič by sa s radosťou vzdal hrozieb a trestov, len keby vedel, ako bez týchto bolestivých opatrení zaistiť, že jeho deti budú prospievať a správať sa zodpovedne. Kniha Vychovávame deti a rastieme s nimi od Naomi Aldortovej je odpoveďou na toto univerzálne želanie. Nehovorí o tom, ako deti nenápadne a mierne ovládať. Ukazuje cestu, aby mohlo naplniť svoje najlepšie predpoklady nie preto, že sa vás bojí, ale preto, že to chce zo svojej vlastnej slobodnej vôle.

 

 

O svojom pohľade na knihu hovorí Jaroslav Dušek

DVD Štyri dohody – Jaroslav Dušek

Kniha Naomi Aldortovej “Vychovávame deti a rastieme s nimi”

Článok s videom o Naomi Aldort

Ďalšie knihy o výchove detí

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 693 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach EZOpress sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie.
EZOpress dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com Ďakujeme