Za Plutom sa nachádza studená planéta s drsným podnebím

Júlia Sellersjulia_sellers – začala nový projekt v spolupráci s americkou organizáciou FREE, ktorá vedie výskum kontaktu s mimozemskými inteligenciami. Táto organizácia ponúkla spoluprácu jej manželovi Michaelovi, pretože členom výboru organizácie je tiež harvardský astrofyzik Rudy Schield, ktorý se zaoberá mimozemským výskumom. Doktor Schield chce využiť Michaela na informácie ohľadne mimozemských kontaktov, civilizácií a nových planét. Členkou výboru je tiež austrálska expertka na mimozemské kontakty Mary Rodwell, ktorá práve teraz dokončuje knihu na túto tému a ktorá sa rozhodla, že jednu kapitolu vo svojej knihe venuje rozprávaniu o Michaelovi a Džuli, ich popisu mimotelových zážitkov a informácií o mimozemských civilizáciách. Požiadali sme preto Džuli, aby nám o tomto projekte a spolupráci povedala niečo bližšie.

Ako vznikla nadácia FREE?

Nedávno som začala spolupracovať s americkou nadáciou zaoberajúcou sa výskumom mimozemských kontaktov. Je to organizácia, ktorá sa nazýva FREE, čo je skratka pre Nadáciu pre výskum kontaktov s mimozemskými civilizáciami (http://experiencer.org/). Bola založená zosnulým veľmi známym americkým astronautom a ufológom Edgarom Mitchellom. Jej to ten istý Mitchell ktorého mnohí ľudia poznajú ako priameho účastníka misie na mesiac „Apollo 14“. Nadáciu ďalej spoluzakladal aj doktor Rudy Schild (bývalý profesor astrofyziky na Harvardskej univerzite), ktorý sa zaujíma o mimozemské civilizácie už viac ako 40 rokov a verí, že vo vesmíre nie sme sami. Spoluzakladateľkou je aj vedkyňa, ufologička a expertka na kontakty s mimozemskými civilizáciami Mary Rodwell. Ďalej je to advokát Rey Hernandez, ktorý zažil prvý kontakt s mimozemskými civilizáciami v roku 2012, keď mu v obývačke pristálo plazmové UFO. Dôležitným členom nadácie je aj Bob Davis, bývalý profesor neurológie na State University v New Yorku, ktorý v súčasnosti pripravuje knihu o zážitkoch blízko smrti a posmrtnom živote.blood-moon-over-ocean-pines5

Aké sú hlavné ciele nadácie FREE, a čo tvorí základ ich výskumu?

Organizácia FREE bola predovšetkým založená za účelom uľahčiť výskum tzv. kontaktov s mimoľudskými  mimozemskými inteligentnými bytosťami ako aj iných paranormálnych aktivít. Ide o to, aby bol výskum postavený na pevných vedeckých základoch. Viete, ide vlastne o to, že termín ET sa spája s viacerými vzájomne súvisiacimi témami, čiže už nejde o klasického mimozemšťana, ktorý je viditeľný fyzicky, alebo má fyzické telo. Ide aj ostretnutia s mimozemskými civilizáciami ako takými, ktorých existuje tisíce, ďalej ide o kontakty s inteligentnými bytosťami iného ako ľudského pôvodu, ktoré pochádzajú z paralelných svetov, alebo iných dimenzií, galaxií. Ďalej sem patria aj iné súvisiace prejavy, ako mimotelové zážitky, zážitky blízko smrti, telepatia, diaľková prekongnícia, shamanizmus a iné paranormálne javy, v rámci ktorých je kontakt s mimozemskými civilizáciami možný. Skrátka ide o akýkoľvek typ kontaktu s mimozemskou inteligenciou. Cieľom FREE je spájať rôznorodé hlasy ako aj názory, ktorých je v oblasti skúmania zážitkov ľudí s mimozemskými inteligenciami a inými súvisiacimi javmi viac ako dosť.

Výskumný výbor nadácie FREE pozostáva z vedcov, akademikov, profesionálov z odboru psychológie a investigatívnych novinárov. Členmi sú však aj skúsení ľudia, ktorí majú za sebou niele zážitky s UFO a ET, ale aj tzv. NHI, Non human intelligence, čo je skratka pre inteligenciu iného ako ľudského pôvodu. Každý člen výboru nadácie FREE, (tá čarka tam nema byt) sa vyššie uvedenými témami odborne zapodieva desiatky rokov. Každý z nich prispel výrazným spôsobom k prebiehajúcej diskusii na témy UFO, ET kontaktérov (tých, čo zažívajú kontakty s ET) a inými súvisiacimi témami, ktoré sa týkajú paranormálnych javov.

Boli výsledky výskumu uskutočneného nadáciou FREE, ktorý bol zameraný na kontakty s mimozemskými inteligenciami a ktorého sa zúčastnilo viac ako 3100 ľudí prekvapivé?

V prvom rade by som chcela poznamenať, že výskumu sa mohli zúčastniť len ľudia, ktorí majú vedomé zážitky (tzv. explicitné vedomé spomienky) s mimozemskými inteligenciami. Nejedná sa teda o zážitky vyvolané na základe hypnotických regresií alebo hypnóz, nakoľko tieto môžu byť zavádzajúce.

Čo sa týka samotného výskumu, ukazuje zaujímavé výsledky:
·    Viac ako 75 % ľudí kontaktovaných (mimozemskými civilizáciami) vníma skúsenosti ako „pozitívne“, kým iba 15 % ich vníma ako „negatívne“.
·    85 % opýtaných prešlo veľkými zmenami v zmysle pozitívnom (stali sa viac duchovne založenými, menej sebeckými, viac starostlivými o životné prostredie, zmenšili sa ich obavy o finančné hodnoty, atď).
·    Len 32 % jedincov, ktorí videli UFO, alebo boli v kontakte s mimozemskými inteligenciami, zažili to, čo sa bežne nazýva „únos“, a dokonca až 68 % opýtaných neboli obeťami klasického únosu (ale iných foriem kontaktov)!
·    450 jedincov má „vedomé“ spomienky na palubu kozmickej lode.
·    80 % zažilo mimotelové zážitky.
·    66 % prijalo telepatické správy.
·    „Energetické bytosti (55 %) a bytosti podobné ľuďom“(54 %) sú podľa účastníkov prieskumu najviac videné bytosti.
·    55 % opýtaných zažilo fenomén tzv. „dier alebo posunov v čase“; (čas akoby zmizol a neexistoval).
·    50 % opýtaných nahlásilo, že bolo bytosťou mimozemskej inteligencie vyliečené a uzdravené.
·    Väčšina opýtaných videla bytosť mimozemskej inteligencie viac ako 10 krát.
·    35 % prežila zážitok blízko smrti.
·    395 opýtaných verí, že boli účastníkmi „šľachtiteľského programu mimozemských civilizácií“.
·    95 % opýtaných zažilo nejaký druh „nadprirodzenej“ skúsenosti.
·    100 jedincov nahlásilo MILAB, tzv. únos uskutočnený vojenskou zložkou armády USA (respektíve armády iných štátov).
·    83 % opýtaných verí, že mimozemské inteligentné bytosti sa nejakým spôsobom týkajú „duchovného sveta“.

Výskum ďalej ukazuje, že existuje veľmi silný vzťah medzi tzv. zážitkami blízko smrti a mimozemskými kontaktami. Je zaujímavé, že po skúsenostiach s mimozemskými inteligenciami prechádzajú ľudia mnohými fyzickými a psychickými zmenami ako zvýšenie zručností týkajúcich sa mimozmyslového vnímania, schopnosť vnímať energetické pole, vplyv na elektrické zariadenia, (spontánne) uzdravenia, kontakty na duchovný svet a mnohé ďalšie.

V tejto súvislosti chcem poukázať na to, že až 80 % opýtaných zažilo pri kontaktoch s mimozemskými inteligenciami mimotelové zážitky. Práve tento fakt je pre mňa veľmi dôležitý nakoľko sa sama mimotelovými zážitkami už viac ako 20 rokov zaoberám a skúmam ich.

O čom je knižka austrálskej vedkyne a na čo boli zamerané výskumné otázky harvardského astrofyzika?

Mary Rodwell, austrálska vedkyňa, ufologička a expertka na kontakty s mimozemskými civilizáciami, je autorkou viacerých kníh o mimozemských kontaktoch detí, ktoré autorka nazýva star seeds. V súčasnosti práve vydáva ďaľšiu knihu o kontaktoch s mimozemskými civilizáciami, ktorej jednu kapitolu sme vlastne písali spoločne, nakoľko je to kapitola, ktorá pojednáva o mne a Michaelovi a našich, ale hlavne jeho skúsenostiach a kontaktoch s mimozemskými inteligenciami. Kapitola bude niesť názov Interdimenzionálni cestovatelia a na skoro 30 stranách porozpráva môj a Michaelov príbeh hlavne o tom, ako súvisia mimotelové zážitky s interdimenzionálnym cestovaním a mimozesmkými kontaktami.

Ďalej spolupracujeme s ex- harvardským profesorom astrofyziky doktorom Rudy Schildom, ktorý má záujem o informácie získané Michaelom na jeho cestách mimo tela v rácmi našej ale aj iných galaxií. Medzi otázkami, s ktorými sa Rudy obrátil na Michaela, napríklad bola aj tá, či vo vesmíre existujú tzv. dim planéty, teda studené, temné nejasné planéty, na ktorých môže byť život. Studené preto, že v ich blízkosti nie je Slnko, ale inak môžu byť veľmi podobné planéte Zem. Michael odpovedal, že za planétou Pluto existuje jedna planéta, ktorá má veľmi ostré, kruté podnebie. Oceán na tejto planéte neobsahuje CO2. Podľa Michaela vo vesmíre existuje tisíce planét.

Bude výskum nadácie FREE onedlho prístupný aj ľuďom na Slovensku a v Česku a budu sa ho môcť zúčastniť?

julia-sellers

Júlia Sellers

Áno, je mi potešením oznámiť čitateľom, že prieskum nadácie FREE som práve preložila do slovenského jazyka.

Chcela by som však ešte raz pripomenúť, že výskumu sa môžu zúčastniť len ľudia, ktorí majú vedomé zážitky (tzv. explicitné vedomé spomienky) s mimozemskými inteligenciami. Nejedná sa teda o zážitky vyvolané na základe hypnotických regresií. Ďalej chcem vyjadriť nádej, že prieskumu sa zúčastní čo najširší okruh ľudí. Takže milí čitatelia, v prípade, ak máte záujem vy sami, alebo viete o potencionálnych kandidátoch na tento prieskum, dajte im prosím vedieť.

Júlia Sellers

Požádali jsme Džuli, aby se Mary Rodwell pro časopis Eniologie člověka zeptala na několik otázek.

Mary, proč si myslíš, že výsledky vašeho výzkumu by měly být rozšířeny, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí?

Mary Rodwell

Mary Rodwell

Je to proto, že výsledky těchto výzkumů nabízejí zcela alternativní názor na to, co je prezentováno v oficiálních médiích. Kromě toho, většina informací na toto téma je fikce. Z velké části je to fikce a média se snaží vykreslit mimozemské civilizace jako zlé cizince, kteří zneužívají lidi a používají je pro vlastní účely. Výsledky průzkumů FREE (organizace) však naznačují opak. Zdá se, že tyto mimozemské inteligence nám pomáhají v naší evoluci a také nám pomáhají se pozitivně měnit.

Mary, jaké byly pro Tebe osobně nejvíce překvapující výsledky tohoto výzkumu?

Pokud jde o výzkum mimozemského fenoménu, nejvíce překvapující výsledky jsou ty, že 85 % lidí zažilo po kontaktu významnou transformaci a stali se více duchovními, dále polovina respondentů uvedla léčivý zážitek, 47,55 % nahlásilo po kontaktech s ET zvýšenou schopnost se učit, a až 82 % respondentů se domnívalo, že jejich kontakty nějak souvisely s duchovním světem.

Můžeš nám krátce říci něco o Tvé nejnovější knize, která by se měla brzy objevit?

Moje druhá kniha The New Human (Nový člověk) zkoumá řadu způsobů prožívaní a zažívání setkání a kontaktu s mimozemskýma inteligencemi. Například tyto kontakty se uskutečňují prostřednictvím tzv. prožitků blízkých smrti, šamanské zkušenosti nebo mimotělních zážitků, a až 80 % zkušeností s kontakty (s mimozemskými inteligencemi) se odehrává ve stavu mimo tělo (out of body experience), ale také i prostřednictvím změněných stavů vědomi, jako je meditace. Kniha přináší příběhy z rodin s malými dětmi nebo mládeží a ukazuje, že u kontaktu (s mimozemskýma civilizacemi) se jedná o mezigenerační zkušenosti. Kniha poukazuje na to, že každá z generací (z rodin, které zažívají kontakty s mimozemskými civilizacemi), je „povýšená na vyšší stupeň“. Kniha chápe tato „vylepšení“ (nebo upgrading rodin) na vyšší stupeň jako formu „nového člověka“ s multidimenzionálním vědomím… Bohužel tito (noví lidé) jsou často špatně vnímání jako nefunkční, trpící ADHD, Asbergersovým syndromem, dyslexií nebo autismem. Molekulární biolog Dr. L. Ohlson je nazývá A quantum Letter People (lidé z kvantových písmen).

Uverejnené v čísle 11 časopisu Eniologie člověka – so súhlasom časopisu prevzal EZOpress

1 089 pozretí

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com Ďakujeme

Komentáre sú vypnuté.