Somavedic – eliminátor elektrosmogu, patogénnych a psychosomatických zón

Princip fungování Somavedicu bude možná většině lidí, kteří nejsou obeznámeni s touto tématikou, poměrně těžko představitelný, ale ve skutečnosti vychází z dnes již komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, týkajících se především vlastností minerálů a působení jejich konkrétních vibrací na okolní prostředí a na lidský organismus.

Somavedic

je sestrojen na principu řízeného uvolnění energie minerálů – jedná se především o polodrahokamy nebo drahokamy v přesném vzájemném rozestavení, které tvoří jádro Somavedicu.

Je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci (to platí nejen o minerálech, ale i o všem ostaním!) a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí a tím ho určitým konkrétním způsobem ovlivňovat.
Z toho do jisté míry vychází léčebné nebo léčitelské využití drahých kamenů, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů.

Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Ta se za běžných okolností nachází v latentním stavu, takže se samozřejmě zpravidla nijak významně neprojevuje.
Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály „vibrují“, je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic podle jejich zaměření.

Je zjištěno, že pokud konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace určitým způsobem vyladit okolní prostředí – ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které také vibrují v určitém frekvenčním rozmezí.
Na tomto principu tedy dochází k rušení vlivu těchto negativních vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro náš dlouhodobě spokojený a zdravý život plný energie…

Zdravotní účinky Somavedicu

Somavedic má pozitivní vliv na tyto zdravotní potíže, způsobené vlivem geopatogenních zón:

 • nepohodlí na fyzické či psychické úrovni
 • bolesti hlavy
 • bolesti zad
 • choroby páteře
 • revmatické potíže
 • ztuhlé svaly a celkové vnitřní napětí
 • nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost
 • únavový syndrom, vyčerpání, či neschopnost vydržet u práce
 • spánkové potíže, slabost při ranním vstávání – pocit těžkopádnosti, nepokojné sny nebo
 • nespavost – děti utíkají k rodičům (v noci), starší mění místo spaní
 • nervové poruchy
 • trávící potíže
 • chronický katar hrdla a žaludku
 • srdeční choroby
 • onkologická onemocnění

Rôzne typy Somavedic. Viac info – klik na obrázok

vliv na čakry a auru Medic Harmonie
do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 27% 15%
do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 73% 65%
do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 11% 6%
na harmonizaci aury člověka – jak dokáže „opravit“ auru : 100% 100%
vilv na GPZ
do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100% 100%
do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 93% 54%
do jaké míry zmírńuje škodlivé působení wi-fi záření: 95% 75%
do jaké míry zmírnuje škodlivé působení blue-tooth záření: 80% 48%
do jaké míry zmirnuje škodlivé působení mikrovlných záření: 72% 45%
do jaké míry zmírnuje škodlivé působení sítí GSM: 81% 63%
zmírnuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 63% 45%
zmírnuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 37% 35%
další funkce
do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100% 100%
chrání proti působení torzních polí na ovládání vědomí lidí: 100% 95%
do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 69% 22%
do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 78% 65%
do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 18% 13%
do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 58% 45%
do jaké míry zlepšuje koncentraci: 62% 55%
zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 72% 56%
do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 36% 36%
do jaké míry eliminuje negatívní dopady onkologické „léčby“: 31%  –
dokáže odstranit zhoubné nádory: ne  –
působí příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano ano
působí příznivě na stav „alfa“: ano ano
dokáže zmírnit negativní vliv antibiotik: ano  –

Měření uskutečnil Jan
www.homosignum.cz , jan@homosignum.cz

Jaké jsou projevy a jak rychle na sobě ucítíte účinky Somavedicu?

Účinky Somavedicu jsou individuální a jsou závislé na více faktorech. První pocity po spuštění Somavedicu závisí na citlivosti a vnímavosti každého jedince. Většina uživatelů zprvu žádnou změnu nepociťuje, ale citliví jedinci mohou cítit vliv Somavedicu téměř ihned po jeho spuštění.
Viditelné pozitivní účinky jsou závislé především na závažnosti potíží a jejich charakteru.
Pokud jsou potíže akutní, zpravidla se zlepšení stavu dostavuje dříve než u chronických potíží, u kterých může docházet k viditelnému zlepšení často až po několika měsících.

Přesto dosud neznáme případ, kdy by se pozitivní účinky Somavedicu dříve nebo později neprojevily!

Rychlost účinků je závislá na míře znečištění organismu, ale také na disciplíně a dodržování správné životosprávy. Je logické, že pokud budete během působení Somavedicu svůj organismus jakkoliv nadměrně zatěžovat, bráníte vlastně Somavedicu konat svou práci a jeho pozitivní účinky tím minimálně oddálíte. Pokud tedy chcete maximálně využít účinků Somavedicu, doporučujeme chovat se ke svému zdraví co nejvíce zodpovědně. Tím naopak účinky Somavedicu urychlíte!

První účinky

Nejprve dochází ke zrušení vlivu geopatogenních zón, které nastává už během prvních 3 hodin po instalaci Somavedicu.
Většina lidí na sobě zprvu žádné okamžité viditelné změny nepociťuje.
Někteří citliví jedinci ale mohou jeho první účinky pocítit téměř okamžitě. Tyto účinky se projevují dvojím způsobem.
V prvním případě můžete cítit pocitovou změnu atmosféry v daném prostředí (jakoby se vyčistil vzduch), větší pocit uvolnění, někdy dokonce až euforie.

U někoho se mohou naopak projevit „adaptační potíže“, které vyvolávají různé nepříjemné pocity (po psychické stránce)!*
Jedná se o zcela obvyklou reakci, která není nijak nebezpečná! Tento stav je vždy dočasný a vymizí obvykle po několika hodinách, nejpozději do několika dní.
Příčinou je, že Somavedic začne působit na blokády v našem organismu a ty se aktivují. Somavedic tyto blokády postupně odbourává a negativní pocity se zmírňují, až nakonec zcela vymizí.

*Princip reakce se dá přirovnat k různým formám detoxikace organismu, kdy může docházet k obdobným, často mnohem silnějším reakcím organismu, zpravidla ale spojeným i s fyzickými projevy, které jsou u Somavedicu jen vzácné. V případě Somavedicu také dochází k postupné detoxikaci organismu. Na rozdíl od většiny detoxačních metod je ale Somavedic velmi šetrnou a nenásilnou metodou s dlouhodobým účinkem.

3 – 5 dnů

U lidí, kteří mají potíže se spánkem, se mění spánkový režim a spánek se prohlubuje. Mnoho uživatelů, kteří měli dlouhodobé spánkové potíže, uvedlo, že už po několika dnech působení Somavedicu se jejich spánek téměř znormalizoval a budili se ráno více odpočatí.

3 – 6 týdnů

Během 3-6 týdnů dochází k eliminaci geopatogenní zátěže organismu i všech materiálů, které byly pod vlivem geopatogenních zón.

1 – 3 měsíce

Během 1-3 měsíců by měla být eliminována parazitární, bakteriální, plísňová i virová zátěž (v závislosti na dietním režimu, životosprávě a dalších okolnostech). Dále dochází ke zlepšení metabolismu a viditelnému zvýšení životní energie.

3 – 6 měsíců

Po 3 – 6 měsících už by u většiny uživatelů, kteří neměli vážné zdravotní potíže, mělo být energetické pole Somavedicem pročištěné a pokud některé zdravotní potíže stále ještě přetrvávají, často bývají už jen doznívajícími projevy pouze na fyzické úrovni.
V podstatě u všech uživatelů už se projevuje výrazně vyšší úroveň životní energie.

6 – 12 měsíců

Dochází k odeznívání vážnějších zdravotních potíží a detoxikaci organismu i u více zatížených jedinců.

Časové projevy pozitivních účinků Somavedicu se mohou individuálně lišit – opět v závislosti na zmíněných okolnostech!

Zdroj: www.somavedic-brno.cz

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2 809 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach EZOpress sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie.
EZOpress dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com Ďakujeme