NOVÝ ČLOVEK – Cestovatelia medzi dimenziami

Úryvok z úspešnej knižky austrálskej vedkyne Mary Rodwell pod názvom Nový človek (The New Human). Táto kniha sa zaoberá výpoveďami ľudí, ktorí nejakým spôsobom majú informácie, respektíve priame kontakty s mimozemskými inteligenciami. Kniha je zatiaľ v angličtine, preložená je len kapitola XX., v ktorej autorka Mary Rodwell prináša čitateľom autentické výpovede Júlie a Michaela Sellers na témy ako sú: vedomie, paranormálne javy, mimotelové zážitky, tajné základne na Mesiaci a Marse, tajomstvo pyramíd, a iné zaujímavé témy.

Multi-dimenzionálne cesty mimo tela:

Príbeh Julii a Michaela.
Julia sa narodila na Slovensku (okrem iného žila v bývalom ZSSR a Nemecku) a je autorkou knižky Videl som to zajtra. Táto mimoriadna kniha skúma multidimenzionálne mimotelové zážitky (OBEs). Som toho názoru, že skúsenosti Júlii a jej manžela Michaela poskytujú dôležitý pohľad na pochopenie celej škály zážitkov, ktoré zažili ľudia na Zemi s (mimozemskými) inteligenciami iného ako ľudského pôvodu. Táto skutočnosť je dôležitá hlavne z toho dôvodu, že mnohí z tých, ktorí zažívajú stretnutia (s mimozemskými inteligenciami) tak robia v stave mimotelového zážitku, čiže nedeje sa to len vo fyzickom tele. Nedávny prieskum FREE (Nadácie na výskum zážitkov s mimozemskými civilizáciami) ukázal, že mimotelové zážitky prevládali u viac ako 80 % tých ľudí, ktorí zároveň zažili aj zážitky s mimozemskými civilizáciami. Táto skutočnosť len zvýrazňuje dôležitosť takýchto informácií, pričom je jasné, že ak chceme preskúmať celý rad prejavov multidimenzionálnej komplexnosti v rámci zážitkov (a stretnutí) ľudí s mimozemskými civilizáciami, potom opis a skúsenosti toho, čo sa zaživa v stave mimotelového zážitku je nesmierne dôležité pri vytváraní uceleného porozumenia tejto témy. Julia a Michael majú vedomé spomienky na ich mimotelové zážitky. Tieto nám ponúkajú unikátny pohľad na mimotelové zážitky. Ich opisy poskytujú informácie o tom, ako sa človek cíti keď sa nachádza mimo tela z pohľadu a chápania Julie a Michaela. Som presvedčená o tom, že komunikácia s inteligenciami mimozemského pôvodu a informácie, ktoré Julia a Michael počas svojich skúseností objavujú, sú veľmi jedinečné a zaslúžia si pozornosť. Ponúka sa tým jedinečný pohľad pokiaľ ide o povahu reality, iných svetov a dimenzií, ako aj povahu vedomia, a to je podľa mňa fascinujúce.
Som veľmi rada, že Júlia a Michael sa dohodli na spolupráci s nadáciou FREE v rámci využitia ich informácií (skúseností), nakoľko tieto ponúkajú zaujímavé pohľady na holografickú podstatu reality, čím poskytujú jedinečný pohľad a zároveň pomáhajú pri uskutočňovaní výskumom zameraného na povahu ľudského vedomia a samotnej reality.
Veľmi presvedčivé je aj to, že niektoré z Michaelových mimotelových zážitkov boli totožné (s tým, čo píšem v knihe) a potvrdili tak informácie nachádzajúce sa v niektorých predchádzajúcich kapitolách tejto knihy.

Kniha – „Videl som to zajtra“ – klik na obr.

Júlia: „V súčasnosti prednášam na tému mimotelových zážitkov ( out-of-body experiences) v Českej republike a na Slovensku. Mimotelové zážitky sú hlavnou témou mojej expertízy. V súčasnosti sa zdržiavam na Slovensku, mám dvojité občianstvo (USA / SK). Časť mojej rodiny (vrátane Michaela) žije v súčasnosti v USA.
Mimotelové zážitky mávam od roku 1995 a prvý krát som ich zažila ako dvadsaťpäť ročná. Myslím, že v tej dobe som bola napojená na nejakú inteligenciu mimo Zeme, ktorá ma ako keby viedla v mojich snoch. Vysvetľovala mi rôzne vedecké teórie, ako je napríklad gravitácia, antigravitácia, alebo ako funguje ľudské telo. Tieto kontakty zašli až do stupňa, kedy sa pokúsili transformovať / transfigurovať moje fyzické telo na (podľa mojej mienky) hlbšej molekulárnej alebo atomárnej úrovni.
Môj manžel, Michael, zažíva mimotelové zážitky viac ako štyridsať rokov. Vlastne počas celej doby ako ho poznám som jeho mimotelové zážitky pozorovala. Táto téma ma vtedy zaujala už aj z toho dôvodu, že pred viac ako dvadsiatimi rokmi som začala zažívať mimotelové zážitky aj aj.
Michael zažíva mimotelové zážitky od narodenia. Okrem toho si pamätá svoj vlastný pôrod, ako aj prenatálny vývoj v maternici svojej matky. Čo sa týka mimotelových zážitkov Michaela, hneď na začiatku je dôležité povedať, že tieto sa nevyskytujú len v spánku, alebo pri lucidnom snení, hypnagogii, astrálnej projekcii, v tkz. REM fáze, mikro- spánku, atď, ale vyskytujú sa (u neho) pri plnom vedomí. Podľa mňa je dosť výnimočné, že Michael je schopný nachádzať v stave mimotelového zážitku na pol dňa alebo viac. Zdá sa, že Michael má často problém udržať sa vo svojom tele, čiže zostať uzemnený. Naopak, niekedy je pre neho ťažké vrátiť sa späť do svojho fyzického tela, potom ako z neho vyšiel.
Či je Michael mimo tela, dokážem zistiť na základe pohybov jeho tela a očí. Keď je mimo tela, pohybuje sa totiž podobne ako robot a môže stratiť svoju rovnováhu. Ďalej má dosť veľké problémy s písaním, pretože jeho svaly sú uvoľnené do takej miery, že je pre neho ťažké udržať pero. Okrem toho má problémy s vyjadrovaním. Dokáže existovať mimo tela veľa hodín, a to aj pol dňa, pričom cestuje rôznymi dimenziami, galaxiami a je schopný vnímať záblesky z minulosti / budúcnosti každej osoby, na ktorú sa zameria. Je napríklad schopný popísať detailne, ako napríklad došlo k nejakej vražde. Vidí to v jeho mysli ako film, ktorý je niekedy čiernobiely, inokedy zase vo farbe. Niekedy je schopný projektovať sa z tela a byť doslova prítomný na mieste, kde sa vražda odohrala a sledovať všetko priamo na mieste činu, ako keby bol reálnym účastníkom tejto scény. Okrem mimotelových zážitkov ovláda Michael aj proces tkz. pozorovania na diaľku (remote viewing), vie komunikovať so zvieratami, zosnulými, novorodencami, alebo s ešte nenarodenými ľuďmi- v prenatálnom štádiu. Michael ďalej získava informácie zo stien, dverí, dreva, stromov, kusov nábytku, kameňov, kryštálov a rastlín. Skrátka z akýkoľvek prírodných materiálov okrem plastu. “

Synestézia:

Julia: „Michael zažíva aj to, čo sa odborne nazýva synestézia. Keď počúva hudbu, alebo vníma určitý zvuk, vidí ho zároveň aj v podobe farby, rovnako ako geometrického tvaru, ktorý je k tejto farbe pripojený. Slová majú pre neho určitú formu ako aj každá slabika. Slová aj slabiky majú svoju farbu, nakoľko každé písmeno má inú vibráciu. Michael ďalej rozoznáva vibrácie pomocou pachu a vôní. Rôzne vibrácie majú odlišné vône, rovnako ako rôzne emócie. Emócia hnevu napríklad vonia veľmi odlišne od emócie radosti. “

Misia a kontakty s nehumanitnými inteligenciami (NHI): (inteligencie iného ľudského pôvodu):

Julia: „Vo svojej knihe „Videl som to zajtra“ opisujem Michaelove mimotelové zážitky a inter-dimenzionálne cestovanie tak, ako sa stali. Verím, že táto schopnosť mu dáva jedinečnú možnosť nahliadnuť do vedeckých teórií mimotelových zážitkov, ako aj podrobný popis toho, čo sa počas mimo- telových zážitkov odohráva, aké miesta je možné mimo tela navštíviť, vrátane planét, Mesiaca, jadra Zeme, atď. Michael si spomína na svoje minulé životy, natálny a prenatálny vývoj a takzvaný „vedomý pôrod“. Michael je od svojho narodenia v kontakte s určitými typmi NHI ( inteligenciami nehumanitného teda iného ako ľudského pôvodu), o ktorých je presvedčený, že ho vyslali na Zem za účelom dôležitej misie. Od narodenia riadia celý jeho život a poslanie na tejto planéte. Tieto NHI sa javia vo forme plazmy rôznych geometrických tvarov, ktoré sa zdajú byť uvedomelé a plné svetla. Nemajú žiadnu fyzickú podobu a ich svetlo-žiara-farby-elektromagnetická radiácia obsahuje v sebe zvukové vibračné spektrum (vrátane infra a ultra) v potencionalite.
Súčasťou misie Michaela je mať určitý počet detí, nakoľko tieto budú nositeľmi zvláštnych génov a ich pokolenie bude mať osobitné úlohy dôležité pre budúcnosť Zeme. Ďalšia časť Michaelovej misie je kompenzácia a vyrovnávanie energetických mriežok v určitých oblastiach sveta (najmä na Ukrajine a v blízkom okolí).

Inter-dimenzie. Minulosť a budúcnosť:

Julia: „Keď môj manžel navštívi určité miesto, alebo cez nejaké miesto prechádza, je schopný cestovať späť v čase, čiže nastane návrat do minulosti, pričom je schopný vnímať, čo sa na tomto mieste udialo v minulosti.
Napríklad, keď sme boli na návšteve nemenovaného hradu (počas prehliadky) bol schopný vidieť, buď mimo tela, čiže v rámci vedomej projekcie vedomia mimo tela alebo v rámci procesu tkz. remote viewing, čiže pozorovaním na diaľku, čo sa stalo na určitom mieste tohto hradu vtedy, keď bol obývaný. Bol tiež schopný popísať aj to, ako ľudia v tom období vyzerali, čo mali na sebe, čím sa zaoberali, atď.

Tiež mám v živej pamäti jednu príhodu, ktorá sa stala v Bratislave v Starom meste okolo roku 2003. Išli sme hore schodmi v jednej staršej budove v pamiatkovej zóne na pešej zóne. Michael zrazu začal uhýbať. Ako keby oproti nemu niekto schádzal zo schodov. Keď som sa ho spýtala, čo robí, povedal, že dolu schodmi práve schádzajú vojaci v nemeckých SS uniformách. Michael tvrdil, že vojaci nás neboli schopní vidieť; prešli takpovediac rovno skrze nás. Tento incident poukazuje na to, že Michael sa vrátil v čase do reálneho obdobia v minulosti (II. svetová vojna), kedy vojaci budovu obývali a bol schopný vnímať individuálne stretnutie s dôstojníkmi na schodoch ako aktuálny časový tok odohrávajúci sa počas druhej svetovej vojny. Zo zvedavosti som potom pátrala kto v minulosti v budove býval. Ide vlastne o jednovchodový murovaný panelák staršieho typu. V súčasnosti sa v ňom nachádza šesť bytov. Na moje prekvapenie som zistila, že počas druhej svetovej vojny budova slúžila ako ubytovňa nemeckých vojakov.

Michael rozpráva svoj príbeh:

Michael: „Mimotelové zážitky a zážitky nadprirodzených skúsenosti mám tak dlho, odkedy mi začala pracovať pamäť, a to už keď som bola ako batoľa. Mimotelové zážitky sa u mňa vyskytujú každý deň; niekedy častejšie, niekedy menej, v závislosti na počasí, ročnom období, alebo mojom emocionálnom stave. Spomínam si dokonca na prostredie, keď som sa nachádzal v matkinej maternici. Viem si spomenúť na to, ako som sa tam cítil, na zvuky, farby a okolie. Tiež si pamätám veľa mojich minulých životov, vrátane jedného v Egypte. (minulé životy vlastne neexistujú, nakoľko všetky sa odohrávajú tu a teraz, čiže naraz, iba v odlišných dimenzionálnych priestoroch: poznámka Júlia Sellers)

Keď sa dostanem mimo svojho tela a nepokračujem v (tkz. astrálnom alebo interdimenzionálnom) cestovaní ďalej, čiže zostanem na tom mieste, v rámci z ktorého som z tela vyšiel, vidím svoje fyzické telo pod sebou. Nie je však k nemu pripojená žiadna forma. Keď ste mimo tela, máte podobný pocit ako v tele, iba s tým rozdielom, že okolie vnímate veľmi, veľmi odlišne. Môžete napríklad počuť, čo sa odohráva za múrmi; môžete prechádzať cez múry alebo zavreté dvere; môžete vidieť na všetky smery naraz t.j. tkz. 360 stupňové videnie a počuť, čo sa odohráva ďaleko od Vás. Keď sa dostanete mimo tela, vaše nehmotné energetické kvantum, ktoré je súčasťou fyzického tela sa rozšíri mimo jeho hranice do širšieho časopriestoru vesmíru. Keď sa nachádzam mimo tela, môžem cestovať kdekoľvek, napríklad do rôznych krajín na Zemi, ale aj iných rozmerov a galaxií. V podstate môžem preskúmať akékoľvek miesto, ktoré ma zaujíma. Napríklad keď som skúmal Mars som zistil, že tam bola tečúca voda. Mal som o tom vedomosti dávno predtým ako to oficiálne zistila NASA. Na Marse sa tiež nachádzajú niektoré druhy hmyzu. Mimo tela ďalej dokážem vnímať rôzne bytosti, či už sa jedná o rôzne geometrické formy naplnené svetlom, alebo len čisté svetlo vo forme rôzneho žiarenia, inokedy iba farby, tvary a rôzne zvuky. Dokážem komunikovať rovnako aj s farbami. Vidím minulosť a budúcnosť , a to nielen moju, ale aj iných ľudí. Vidím veľmi dávnu minulosť, napr. kedy bola vytvorená Zem, vrátane dinosaurov, sopiek a ich erupcií, atď. “

Mimotelové zážitky a diaľkové pozorovanie (tkz. remote viewing):

Michael: “ Keď som mimo svojho tela, mám pocit, že som fyzicky prítomný a súčasťou skutočnej reálnej scény, ktorú mimo tela pozorujem. Znamená to, že tu nastáva tkz. multi-dimenzionálny moment, kedy nie som len divák alebo pozorovateľ, ale zároveň aj účastník pozorovaného a pozorovaným objektom zároveň. Pri opustení fyzického tela opúšťame zároveň aj 3D realitu a vnímame len kvantá energie, ktoré mimo tela existujú nezávisle na tele a ktoré nie sú husté ako fyzická hmota. Toto nefyzikálne-nehmotné kvantum energie je schopné prejsť cez steny, dvere alebo hustú hmotu, nakoľko má oveľa menšiu hustotu, než fyzikálna hmota. Jeho oscilácie sa zmenia na vibráciu, čiže klasické elektromagnetické vlny sa zmenia na skalárne, stojaté (kvázi) elektromagnetické vlny longitudinálneho charakteru príznačné pre kompresné audiálne ako aj ne-audiálne vibrácie. Niečo ako studená plazma, v rámci ktorej existuje tkz. priame poznanie, chápanie a kognícia, založená práve na tomto zvláštnom druhu tzv. stojatých vĺn.
Dá sa konštatovať, že všetko je v zásade založené na pocite. Pocit je vo svojej podstate vibrácia a teda zvuk. Vibrácie sú založené na citoch, naopak oscilácie sú svetlo a teda elektromagnetické žiarenie (radiácia). Najskôr teda existoval zvuk vo forme vibrácií a svetlo vzniklo až zo zvuku. Svetlo je oscilácia, a medzi zvukom a svetlom existuje vzájomné prepojenie, výmena, spolupráca, komplementarita. Prvotný je však cit-pocit. Svetlo sú elektromagnetické vlny, ktorými sú aj myšlienky a emócie. Emócie teda nie sú pocity, ale elektromagnetické vlny, zatiaľ čo city-pocity sú mechanické kompresné vibračné vlny. Takže v podstate, ak sa chcete dostať k jadru veci, vyriešiť zdravotný problém, alebo urobiť psychickú či karmickú nápravu, budete musieť prejsť cez pocity (prostredníctvom zvuku, väčšinou infrazvuku alebo ultrazvuku a nie cez myšlienky alebo emócie, to nestačí).
Metóda diaľkového nazerania (remote viewing) je poznanie budúcnosti respektíve minulosti za použitia iných foriem, ako mimotelových zážitkov pri plnom vedomí. Tieto formy zahŕňajú vizuálne vnemy a obrazy, podobné tomu, čo vnímate keď pozeráte film. Znamená to, že na mieste činu odkiaľ môžete všetko pozorovať akoby ste tam boli prítomný reálne vo fyzickom tele nie ste prítomný vo forme vedomia, ale skôr vnímate jednotlivé obrazy ako na obrazovke, ako keby ste ich sledovali v TV vo fyzickom tele.
Keď sa nachádzam mimo svojho tela, tak jednoducho viem, že som mimo fyzickej hmoty môjho tela, pretože okolie vnímam zmyslami úplne odlišne ako keď som v tele. Pachy, vnímanie vôní, chuť, sluch a vnímanie ostatných zmyslov sa mení. Keď ste mimo tela, trojdimenzionalita zostáva, ale dopĺňa sa o vnímanie viacrozmernosti, respektíve viac-dimenzionality. Ste schopní vidieť 360 stupňov naokolo a počuť to, čo sa deje na ulici a súčasne v byte alebo v dome, v ktorom sa práve v tom momente nachádzate. Je to akoby ste expandovali do širšieho priestoru. Vaše kvantum energie vo forme vedomia je rozšírené, respektíve rozliate v priestore okolo vás.
Keď prežívam mimotelový zážitok, prežívam zároveň všetko, čo sa stane v blízkej budúcnosti. Napríklad, keď sme ja moja žena v meste a ešte sme sa nerozhodli či si dáme alebo nedáme obed, viem o tom skôr, ako sa to udeje. Budem mať tento obed mimo tela pätnásť minút pred tým ako ho budem mať v realite, čiže naživo vo vlastnom fyzickom tele. Znamená to, že najskôr zažijem obed mimo tela, pričom v rámci mimotelového obedu cítim chuť jedla presne tak, ako by to bolo naživo (teda v tele). Čiže vlastne zažijem celú budúcu udalosť mimo tela presne tak, ako ju potom zažijem vo fyzickom tele.

Zistil som, že minulosť ako taká nie je fixovaná; môže byť zmenená, pretože neexistuje oddelene, ale v rámci celostného prepojeného systému, ktorý okrem minulosti zahŕňa aj prítomnosť s budúcnosťou. Minulosť aj budúcnosť sú súčasťou momentu „tu a teraz“, takže obe môžu byť zmenené na základe nášho intenzívneho zámeru-intencie založenej na citovej-pocitovej báze, pričom tento zámer (pozornosť) musí byť zameraný na to, čo chceme zmeniť. Niekedy však, keď budúca udalosť prekročí cez hranicu určitej farby (farba je elektromagnetické vlnenie vo forme svetla), pričom každá farba má iba určitú vlnovú dĺžku, stane sa fixnou, pevnou, čiže neexistuje už žiadny spôsob, ako túto budúcu udalosť zmeniť.
Keď fungujete mimo tela nepotrebujete fyzické oči, pretože môžete obrazne povedané vidieť hmatom, čuchom alebo chuťou. Môžete cítiť tvar objektov na diaľku. Napríklad, či je niečo kruhové alebo štvorcové cítite (zistíte) na diaľku a zároveň môžete na diaľku ochutnať to, na čo sa práve pozeráte. Na diaľku ste schopní aj počuť, pretože každý objekt má svoj vlastný zvuk / vibrácie, či už sa jedná o hukot, bzučanie, alebo akýkoľvek iný zvuk, vrátane infra a ultra vibrácií. V podstate každý objekt má svoju vlastnú vnútornú vibráciu tkz. signatúru.
Keď ste mimo tela dokážete určiť aj hustotu objektu, ktorý pozorujete, čiže či je predmet mäkký alebo tvrdý. Pritom sa ho vôbec nemusíte dotknúť, nakoľko mimo tela sa ho dotýkate na diaľku, takže bez ohľadu na to, ako ďaleko sa od objektu mimo tela nachádzate, môžete sa ho na diaľku dotknúť, na diaľku zacítiť jeho vôňu-pach, na diaľku začuť aké zvuky vydáva, alebo na diaľku zacítiť jeho tvar. Občas mám problémy s očami, keď ss nachádzam tu na Zemi vo fyzickom tele. Neviem totiž očami čítať. Namiesto toho čítam cez dotyk (pokožku), cez pocity-city a myšlienky. Keď píšem na počítači, oči nepoužívam. Rozoznávam jednotlivé písmená cez geometrické kontúry (tvar) vzduchu alebo myšlienky. Keď sa nachádzam mimo tela, nemám s tým problém. Keď sa vrátim späť do tela na Zem, môžem pri chôdzi naraziť do steny, pretože moje fyzické oči sa pre mňa stali problémom a záťažou.
Okrem toho, keď sa vraciam späť do svojho tela, niekedy prichádzam akoby späť v čase, čiže vraciam sa z budúcnosti. Takže mimo fyzického tela sa pohybujem buď v budúcnosti (ale aj v minulosti), zatiaľ čo pri návrate späť do tela sa vraciam znovu do prítomnosti. Keď sa nachádzam mimo tela, moja aura je rozšírená v širšom časo-priestore, pričom k tomu, aby som vnímal nejaký objekt, ho nemusím vidieť fyzicky, nakoľko ho cítim mojou rozšírenou aurou respektíve vibračno oscilačným kvantom energie, ktorá je súčasťou mojej energetickej výbavy (ako aj energetickej výbavy každého človeka) , iba s tým rozdielom, že toto kvantum pracuje -pulzuje-kmitá na vyššej vibračno-oscilačnej frekvencii, respektíve frekvencii. (preto sa bežne nedá zachytiť). Nemám potrebu pozerať alebo vidieť fyzickými očami, pretože vidím takpovediac mojou aurou a energiou, ktorá za mňa pozerá, počuje, vonia, chutí, dotýka sa, vníma a cíti. Keď opustíte svoje telo, zmení sa vaša váha, určité kvantum energie opustí fyzické telo. Keď sa vrátite späť do fyzického tela, vaša váha sa opäť zmení. Energia je hmotnosť a hmotnosť je energia, rozdiel je v potenciáli.
Niekedy sa späť do fyzického tela vraciam len ťažko. Naopak, inokedy sa môžem vrátiť kedykoľvek chcem. Niekedy, keď sa nachádzam vo vyšších sférach sa mi do tela vracia ťažšie. Celý proces opustenia a návratu do tela je nejakým spôsobom automaticky regulovaný. Zdá sa, že tu existuje nejaký auto-regulačný proces. Ak mimo tela cestujete v astrálnom priestore ( v nižších rozmeroch akými sú aj 4D ) je pomerne jednoduché sa vrátiť späť do fyzického tela. Čím do vyšších dimenzií sa však mimo tela dostanete, tým hlbšie prenikáte, a tým zložitejšie sa dostanete späť do tela.
Niekedy, keď sa nachádzam na misii, riadia ma na diaľku bytosti, zložené zo svetla a farieb. Čím vyššie sa nachádzate (vyššie dimenzie-rýchlejšie frekvencie), tým redšia je hmota, ktorá sa na určitej frekvencii zmení na čisté svetlo, respektíve rôzne farby ako aj zvuk-vibráciu (vo forme vĺn).
Čo sa týka procesu diaľkového nazerania a rozdielu medzi týmto procesom a procesom mimotelového zážitku pri plnom vedomí, tieto dva procesy sa zmyslami vnímajú dosť odlišne. Keď sa nachádzate mimo tela, všetko čo pozorujete v tom momente vnímate svojimi zmyslami presne tak, akoby ste na tom mieste boli fyzicky a reálne. Napríklad, ak ste mimo a pozorujete nejakú vraždu, ak ste dostatočne blízko k osobe, ktorá zomiera (a krváca), môžete cítiť na svojej koži krv striekajúcu z tela tohto umierajúceho človeka. Potom, ako človek zomrie, vidíte ako jeho energetická signatúra opúšťa telo. Táto signatúra je súčasťou energetického kvanta, ktoré neumiera; je večné a pokračuje vo svojej existencii aj po smrti. Som toho názoru, že niektorí ľudia, alebo náboženstvá nazývajú toto energetické kvantum „duša alebo duch. “

Rozšírený popis mimotelového cestovania Michaela:

„Keď sa nachádzam mimo tela, orientujem sa iba na základe mimozmyslového vnímania. Orientujem sa cez dotyky na diaľku. Sú to vlastne niečo ako pocity a city. Moje vedomie, teda energetické kvantum, je rozliate v priestore. Cez pocity zachytáva informácie o pozorovanom objekte či osobe na diaľku“.
„Je to podobný princíp ako zviera, ktoré v noci nevidí a predsa sa vie orientovať. Vibračno-oscilačná energia, ktorá je súčasťou môjho tela, ale zároveň je aj rozliata v širšom priestore, má schopnosť pokrývať moje videnie, cítenie, hmat, chuť, sluch a čuch. Fyzické oči, uši, nos, jazyk a kožu pri dosiahnutí určitého vibračno-oscilačného pulzu vo vašom tele nemusíte používať. Rezonančne sa totiž napojíte na vyšší rytmus pulzovania. Ten vám odkryje svet mimo-zmyslového vnímania“.

Multi-dimenzionálne komunikácie, symboly a geometrické tvary:

Kniha – „Videl som to zajtra“ – klik na obr.

„Dokázal by som toho toľko povedať. Ľudia však nevedia, ako so mnou komunikovať na úrovni mysle. Čiže telepaticky. Mohol by som ľudí učiť, vysvetliť im rôzne nové vedecké teórie. Môj problém spočíva v tom, že slovami nedokážem vyjadriť informácie, ktoré som nadobudol. Všetky získané informácie dokážem vyjadriť iba základnými myšlienkami. Alebo opornými bodmi. Vnímam ich totiž v jednom celku. Cez symboly, geometrické tvary, farby a žiarenie. Čo vnímam, sa niekedy nedá dostatočne vyjadriť slovami. Neexistujú na to žiadne použiteľné výrazy v bežnom jazyku. Jadro myšlienok, ktoré mám uložené v tele, nedokáže prostredníctvom mňa nikto prečítať. Tieto informácie nemám uložené v mozgu. Informácie, ktoré nasávam, sú uložené vo vnútri môjho tela. V mojom duchu. V mojom bytí“. „Mimotelové zážitky mám od útleho detstva. Pamätám si, že som opúšťal telo už ako batoľa. Mimo tela sa dostávam často. Niekedy každý deň. Inokedy s menšími prestávkami. Niekedy na dlhšiu, inokedy zase na kratšiu dobu. Niekedy zostávam mimo tela celé dni. Niekedy opúšťam telo veľmi rýchlo a jednoducho. Dalo by sa povedať na želanie. Inokedy zase proti svojej vôli. Jednoducho, som vytiahnutý z tela automaticky. Neočakávane. A vtiahnutý veľakrát do situácií, či procesov, ktoré vôbec nechcem vidieť. Môžu mať neželaný a stresujúci obsah. Prípadne obsah, ktorý ma vonkoncom nezaujíma”.
„Niekedy mám problém vrátiť sa späť do tela. Niekedy sa vrátim do tela plynule. Bez problémov a automaticky. Zdá sa, že pri návrate do tela, existuje nejaký zvláštny mechanizmus. Nie je mi celkom jasný. Hoci som v tele, mám niekedy pocit, ako keby som sa do neho nevrátil úplne. Ako keby nejaké kvantum energie zostalo rozliate v priestore. Vtedy mávam časový sklz niekoľko minút. Je to akoby ste žili v ozvene, či v spomalenom alebo zrýchlenom
Niekedy vnímam a pozorujem to, čo sa deje na nehmotnom stupni niekoľko minút pred tým ako sa to udeje vo fyzickej realite 3D. Niekedy vidím udalosti a deje, ktoré sa udiali pred mnohými hodinami, alebo dňami. Inokedy zase situácie z minulosti, ktoré sa odohrali veľmi dávno, dokonca pred mnohými stáročiami. “

Priestor a čas:

Michael: „V stave mimotelového zážitku, čas ani priestor neexistuje, informácie sú vo forme okamžitých telepatických myšlienok vnímané prostredníctvom elektromagnetického žiarenia, kože, vnútorných orgánov, chuťových, sluchových, čuchových receptorov, ako aj prostredníctvom rôznych elektrických pichnutí-bodnutí v rôznych častiach tela, ako sú dlane , hrudník, krk, atď., ktoré môžu slúžiť ako odpovede v podobe „áno“ alebo „nie“ na rôzne otázky, ktoré sa spýtate vlastného energetického systému s tým, že odpovede na ne musíte vedieť aj správne interpretovať. Existujú rôzne typy rozšírených stavov vedomia, ktoré okrem iného zahŕňajú aj nasledovné : hlboká meditácia, lucidné snívanie, hypnagogia, déjà vu, REM mikrospánok, astrálne projekcie, mimotelová projekcia v spánku, mimotelová projekcia pri plnom vedomí a mnohé iné. Keď sa nachádzate v rozšírenom stave vedomia opustíte doménu časopriestoru a ste schopný vnímať a fungovať na vyššej kvantovej-holografickej úrovni, kde je všetko prepojené a pozorovateľ a pozorované sú v podstate jedno a to isté. Sú zjednotené do nedeliteľného celku. V rozšírenom stave vedomia ste ďalej schopní vnímať minulosť, prítomnosť i budúcnosť ako niečo, čo sa odohráva v rovnakom čase. Dostanete sa do stavu, kedy vnímate, že účinok prichádza pred príčinou, ktorá ho spôsobila. Nepoužívate fyzické oči, vnímate buď so svojím tretím okom- hypofýzou, alebo prijímate informácie prostredníctvom iných prostriedkov a procesov ako je channeling, priame vibračné poznanie, pomocou kože, vnútorných orgánov, atď.
Keď ste v stave mimotelového zážitku pri plnom vedomí, celá ľavá časť mozgu vypne, zatiaľ čo pravá časť, ktorá zodpovedá za pochopenie symbolov, intuíciu a víziu, takpovediac prevezme velenie. Na určitej frekvenčnej úrovni mimo tela, pozeráte a vnímate prostredníctvom svojho tretieho oka (ďalej len vnútorné videnie); zažívate takzvané tristo-a-šesťdesiat stupňové videnie, počujete cez steny, atď. Dokážete dokonca získať informácie cez receptory v koži, chuťové poháriky, ako aj sluchové a čuchové receptory.
Aj šišinka mozgová, lôžko, hypofýza a dokonca aj týmus hrajú úlohu v rozšírených stavoch vedomia. Ak ste schopní vstúpiť do stavu mysle, pre ktorý sú charakteristické theta vlny, tak ako súčasť svojho rozšíreného stavu vedomia, môžete nielen pozorovať veci, situácie, procesy a objekty na diaľku, ale ich aj diaľkovo ovplyvňovať, čiže manipulovať s nimi.
Ak sa rezonančne napojíš na úroveň kvantovej holografie / nonlocality, tkz. nelokálnosti, môžeš ovplyvniť minulosť i budúcnosť (v energetickej-potenciálnej rovine) pomocou prítomného okamihu, nakoľko na tejto úrovni je minulosť, budúcnosť a súčasnosť jednotná.
Poznámka: Manipulácia, ovplyvňovanie a interakcia na diaľku (na nehmotnom nefyzickom stupni) je v súčastnosti vo veľkej miere zneužívaná tajnými službami svetových mocností.
Michael: „Keď sa nachádzate v stave rozšíreného vedomia a mimo fyzického tela, nie ste schopní vyjadrovať sa slovami. Tieto slová a informácie ste schopní interpretovať ako symboly, obrazy, obrázky, alebo geometrické štruktúry. Napríklad, keď sa nachádzate v tomto stave mysle, informácie, ktoré sú zložené z povedzme desiatich stránok slovného textu, sa môžu skrátiť do jedného symbolu alebo obrázku. V tomto stave sa tiež aktivujú intuitívne a senzorické schopnosti. “
Poznámka autorky: Toto chápanie je zhodné s ľuďmi opísanými v tejto knihe, ktorí kreslia rôzne symboly. Títo tvrdia, že jeden symbol môže obsahovať (veľké) komprimované súbory informácií.
Julia: „Medzinárodne uznávaná autorita na paranormálne javy a tkz. zmenené stavy vedomia sa vyjadrila nasledovne v súvislosti s Michaelovým stavom vedomia počas pozorovania na diaľku, keď sa nachádza mimo tela.“
„Veľa indícií naznačuje tomu, že jeho limbický systém prevzal velenie nad mozgovými hemisférami. Michael je ešte stále človekom-teda ľudský, ale začína fungovať na vyššej frekvencii ako je (u ostatných) normálne. Dá sa povedať, že Michael sa mení na čisté vedomie. Som si istá, že ľudia, ktorých ste kvôli Michaelovým schopnostiam kontaktovali, budú mať na jeho stav svoje vlastné názory a teórie, na základe ktorých potom podstúpi rôzne vedecké pozorovania. Počas týchto pozorovaní by sa malo preskúmať, ako funguje jeho limbický a retikulárny aktivačný systém. Pripadá mi, ako keby oba tieto systémy nabehli na úplne iný (neznámy) režimu alebo frekvencie. „

Julia: Vedomie v podobe holografické stojatých vĺn (skalárne vlny) prechádza celým telom, nielen mozgom.

Kvantova budúcnosť riadi trojdimenzionálnu súčasnosť v hmote.

Julia: „Michael zažíva tri úrovne reality: realitu v nefyzickej forme, ktorá sa odohráva v predstihu pred realitou vo fyzickej podobe, t.j. v podobe hustej hmotnej formy, ako ju poznáme z 3D. To znamená, že fyzickej realite predchádza takzvaná nehmotná, či kvantová realita, ktorá fyzickú realitu, teda 3D svet riadi. Trojdimenzionálny svet neexistuje, tvrdí Michael. Je len výtvorom našej vlastnej mysle, pretože všetko v hmote je ploché (nie trojdimenzionálne) vrátane všetkých informácií.
Naša súčasnosť a prítomný moment je determinovaný, teda riadený budúcnosťou. Čiže dalo by sa povedať že súčasnosť prichádza z budúcnosti. To však je však v rozpore so zákonom kauzality. Michael vo svojom každodennom živote, zažíva dva rôzne druhy reality. Prvým z nich je nefyzická-nehmotná realita odohrávajúca sa v podvedomí respektíve v budúcnosti, na kvantovej úrovni. Druhým je naša hmotná fyzikálna realita, ktorá sa v podstate zhoduje s nehmotnou realitou, rozdiel je len v tom, že sa odohráva v 3D štruktúre, ktorá je tvorená našou vlastnou mysľou, teda vedomím.

Michael prežíva a vníma fyzickú realitu 3D štruktúry, až potom, ako ju najskôr zažije cez nehmotnú realitu mimo fyzického tela. Dalo by sa teda povedať, že prežíva tie isté udalosti dvakrát. Prvý krát na nefyzickej úrovni, a druhý krát v 3 dimenzionálnej realite hmotnej štruktúry. Podľa slov Michaela: „Žijem svoj život spiatočne (naopak-opačným smerom). Najskôr prežijem nejakú udalosť mimo tela v budúcnosti, a potom ako sa vrátim späť do fyzického tela, túto udalosť prežijem ešte raz v súčasnosti, teda už v konkrétnej hmotnej realite a vo fyzickom tele. “

Michael sa teda vlastne vracia do prítomnosti priamo z budúcnosti. Takto Michael opisuje ako napríklad jedol chlieb v budúcnosti mimo svojho fyzického tela, pred tým ako ho reálne fyzicky kúpil v obchode : „Nikde som sa (mimo tela) nepremiestnil ani som nikde (astrálne) necestoval. Jednoducho som najskôr zjedol chlieb mimo fyzického tela v rámci mimotelového zážitku (mimo tela sa nachádzate bez toho, aby ste sa niekde vzdialili), potom, neskôr, som šiel do obchodu a kúpil som ho v reálnej situácii a zjedol som ho ešte raz v reálnom tele . “ (Mimochodom podľa Michaela chutí chlieb mimo tela výraznejšie ako v skutočnej realite, teda v tele.)

Čas vo vesmíre neexistuje, cestovanie v čase dopredu a dozadu je jedno a to isté:

Julia: „Keď sa Michael nachádza mimo fyzického tela, cestuje rovnako do minulosti ako budúcnosti. Vlastne väčšinu času trávi v budúcnosti (mimo fyzického tela). Keď sa nachádza mimo tela, prežíva to, čo sa stane v budúcnosti. Naopak, keď sa vráti do svojho tela, zopakuje si na fyzickej, 3D realite to, čo zažil v budúcnosti mimo svojho tela. Všetky skúsenosti mimotelových zážitkov sú v podstate rôzne úrovne zmenených stavov vedomia. Naše vedomie pozostáva zo skalárnych vĺn, ktoré zasahujú do vonkajšieho (hmotného) časopriestoru. Niektorí jedinci sú schopní vyjsť mimo tela pri plnom vedomí a dokážu súčasne fungovať mimo tela a zároveň vykonávať ďalšie aktivity vo fyzickom tele v reálnom čase. Michael teda navštevuje svoju budúcnosť v stave mimo tela, respektíve v stave mimotelových zážitkov. Keď sa vráti späť do reálneho času, prežije v hmotnom 3 dimenzionálnom svete to, čo už predtým zažil v stave mimotelového zážitku. “

Komunikácia s mimozemskými inteligenciami.

Michael často komunikuje s entitami, ktoré nemajú fyzické hmotné telá. Nemajú ani telá anjelov. Dokonca ani žiadne telesné kontúry, či čosi podobné. Napriek tomu, entity takýchto foriem tiež existujú. Entity, s ktorými komunikuje, sú čisté formy energie. Keďže tieto entity bez tiel nie sú ani mužské ani ženské, nazval ich jednoducho ITS. Väčšinou je v kontakte s troma ITS. Tiež im hovorí entity svetelných farieb a foriem.
Svetlo a farba je jedno a to isté. Sú to vlastne elektromagnetické vlny. Na určitých frekvenciách, čiže vlnových dĺžkach, sa javia ľudskému oku ako farby. Je mnoho farieb, ktoré ľudské oko nezachytí. Predsa však existujú. Keďže nie sú ľudským okom viditeľné, logicky nemajú ani názov. Michael ich však vidí. Zachytáva ich vlnové dĺžky, ktoré sa javia ako farby.
Čo sa týka entít ITS, sú vlastne pohybujúcimi sa žiariacimi farbami rôznych geometrických útvarov. Pripomínajú niečo, čo možno najjednoduchšie charakterizovať ako plazmu, alebo viskóznu pavučinovú substanciu v podobe bubliny meniacej tvar. ITS entity nemajú žiadne fyzické telo. Ani náznaky kontúr. Predstavujú tri farby: zlatú, tyrkysovú a cviklovo fialovú. Tieto farebné formy zhlukov plazmy možno nazvať priamym vedomím. Sú jeho súčasťou. Rovnako, ako každé ľudské telo.
Jestvuje veľa druhov plaziem. Vrátane studenej plazmy vo forme stojatej vlny. To, čo veda nazýva vedomím, sú stojaté vlny zvukového vibračného pôvodu. Navonok sa vyznačujú nulovou polaritou. Sú skalárneho pôvodu. Obsahujú v sebe potenciál troch častí. Troch procesov naraz. Rezonancie, elektriny a magnetizmu.
Michael dostáva od svojich plazmových priateľov rôzne úlohy. Plazma zaberá veľkú časť vesmíru. Plynná plazma existovala ešte pred tým, než vzniklo prvé tekuté svetlo. To je akýmsi predchodcom fotónového svetla.
Michael je svojimi priateľmi pozostávajúcimi zo zhlukov farebných energií niekedy vyslaný na misie mimo tela. Ale aj fyzicky v tele. Cieľom bývajú rôzne časti sveta. Účelom je prenos určitých energií cez jeho (fyzické-energetické) telo na určené miesto. Nedávno ho fyzicky vyslali do jednej krajiny. Mal za úlohu preniesť energie nielen do zeme, do pôdy, ale aj do konkrétnych ľudí. Odtiaľ sa tieto energie mali šíriť ďalej na určené miesta a do ďalších konkrétnych ľudí. Cieľom misie bol prenos konštruktívnych energií za účelom zmeny situácie v krajine k lepšiemu.
ITS sú žiariace viskózne substancie rôznych geometrických foriem a tvarov. Vyzerajú ako plazma. Majú však výrazné špecifické farby. Nemožno ich zachytiť orgánom zraku. Podobné farby vo viditeľnej časti svetelného spektra totiž neexistujú. Je to, akoby sa človek rozprával s farbami. Už ste niekedy komunikovali s plazmou žiariacou rôznymi farbami vibrujúcou rôznymi sakrálnymi geometrickými tvarmi?
Entita, s ktorou Michael komunikuje najviac, je purpurová až cviklovo fialová. Vo svojom strede má aj odtiene červenej a žltej. Niekedy s ním komunikuje aj bytosť bielej farby. Tá má v strede odtiene strieborno šedej.
Entity majú farby, ktoré na Zemi neexistujú. Preto ich Michael nemôže opísať. Niektoré komunikujú telepaticky. Nepotrebujú médiá (na šírenie informácii) ako vzduch či vodu, alebo inú látku, cez ktorú by odovzdávali informácie. Jednoducho ich šíria mimo času a bez použitia priestoru. Michael má vtedy pocit, akoby bol súčasťou tejto entity a naopak entita, s ktorou komunikuje, bola súčasťou jeho. Čo si myslí, prežíva a pociťuje táto entita, v tom istom okamihu myslí, prežíva a pociťuje aj Michael. Nie je medzi nimi hranica. Ani časová, ani priestorová. Sú navzájom splynutí. Michael pre opis tejto situácie nenachádza rečové výrazové prostriedky.
Tieto entity údajne nemajú mená. Majú iba svoje vlastné, špecifické energie. Mená a názvy sú ale založené práve na energiách. Každá energia, či frekvencia, má svoje vlastné meno. Pretože má svoju vlastnú formu a tvar. Na základe typu frekvencie vznikajú signatúry formy. Z nej vzniknú jednotlivé mená a názvy. Teda jazyk. Každá forma má svoju vlastnú funkciu. Je typická len pre tú konkrétnu formu. Formu nemožno oddeliť od funkcie. Forma šesťuholníka má inú funkciu ako forma pentagónu. Forma šesťuholníka, ako aj tetrahedronu sceľuje, lieči, dodáva rovnováhu a harmóniu. Pentagón hrá zase dôležitú úlohu pri materializácii. Čiže vzniku hmoty za účasti antihmoty.
Vesmír má svoju vlastnú architektúru. Riadia ju vyššie entity. Tak povediac sú určitými odtieňmi farieb. Teda svetla. Bytosťami ich rozhodne nazvať nemožno. Sú vyššou formou inteligencie. Nesú informácie akéhokoľvek druhu. Každá takáto entita riadi určitú časť celkovej architektúry vesmíru. Niekedy tieto inteligencie odovzdávajú informácie a inštrukcie ohľadom určitých budúcich procesov. A to vybraným ľuďom na Zemi. Michaelovi mimozemskí priatelia ho často dostávajú do stavu mimotelových zážitkov a posielajú ho na misie na rôzne miesta na planéte, často aj fyzicky. Cieľom je preniesť určité energetické frekvencie na určené geografické miesto: či už do zeme, pôdy, respektíve do konkrétnych osôb za účelom prenosu a zakorenenia konštruktívnej energie, ktorá má v tom konkrétnom mieste zmeniť situáciu k lepšiemu. Napríklad Michael raz dostal za úlohu v jednej nemenovanej krajine fyzicky uzemniť a ďalej šíri svoju energiu v južnej časti tohto regiónu. Tým sa jeho energia mala dostať ďalej k ľuďom pre ktorých bola určená v prvom rade. Niekedy je Michael vyslaný na individuálne misie, ktoré zahŕňajú zber energie špeciálnych kameňov. “

Komunikácia cez farbu.

Julia: „Fialová je vynikajúca farba pre účely liečenia. Fialová je farba spojená so šťastím a radosťou a vo vesmíre tvorí významnú pozitívnu energiu. Fialové svetlo obsahuje zvuk, aj farba je zvuk, celé EM spektrum obsahuje zvuk a v závislosti na pomere zvuku obsiahnutého v EM spektre, dostaneme rôzne druhy a odtiene svetla a elektromagnetického vyžarovania. Svetlo a zvuk sú vzájomne previazané; majú rovnaký pôvod, sú vlastne jedno a to isté, ale v rôznych formách. Zvuk sa nachádza dokonca aj na miestach, v ktorých nie je schopný sa šíriť. Zvuk skrátka vo forme vibrácie existuje stále a všade, či už ho ľudské ucho zachytí alebo nie.
Aby zvuk existoval, nepotrebuje médium. Vibrácie sú skrátka všade prítomné. Médium je potrebné k tomu, aby bol zvuk zachytený. Zvuk, bez kanála, respektíve média, ktorým by mohol prechádzať je v zmrazenom stave. Michael komunikuje s entitami cez farby a vietor, nie zvuk. Zvuk je pre živočíšnu ríšu takpovediac (respektíve nižšie vývojové formy). Zvuk je magnetický. Vietor (najmä slnečný vietor) síce obsahuje komponent zvuku / ako aj vibrácie, ale nachádza sa tam aj elektrická zložka. Takže v podstate je vietor určitým spôsobom rovnaký ako farba. Zvuk ako forma komunikácie je nižšia úroveň komunikácie. Vyššou úrovňou komunikácie sú farby a medzi- galaktický vietor. Myšlienka je okamžitá (vznikne okamžite) a je to vlastne zvuk (mechanicko kompresná vibrácia) zmenená na elektromagnetickú osciláciu- čiže svetlo. Farba / svetlo je hlavný kanál pri vyšších typoch komunikácie. Čas v priestore neexistuje; pohyb v čase smerom vpred a vzad je jedno a to isté a má dokonca rovnaký geometrický tvar.
Niekedy sa komunikácia s inými ľudskými bytosťami neodohráva v reálnom čase. Osoba alebo budúca ľudská bytosť existuje ako komunikačná forma energie toho človeka buď v budúcnosti alebo minulosti a existuje teda ešte predtým, ako sa narodí človek. Je možné komunikovať s osobou (s ich komunikačno energetickými signatúrami), ktorá sa buď ešte nenarodila, alebo naopak s osobou, ktorá už zomrela.
Farby majú rôznu hmotnosť, aj keď len v rovine potencionality (farby sú elektromagnetická radiácia vo viditeľnom spektre elektromagnetického žiarenia a teda sú energiou a energia ako taká je hmota a naopak a má teda potencionálnu hmotnosť). Niekedy keď sa nachádzate mimo tela, ste schopný cítiť potenciálnu váhu farby ako skutočnú hmotnosť, ako hmotnosť v 3D realite fyzického tela.
To znamená, že k tomu, aby sa fotóny, ktoré sú pravdepodobne EM vlny (existujú rôzne teórie), pohybovali určitým spôsobom, musia nadobudnúť určitý (rotačný) spin, musia sa točiť určitým spôsobom. Podľa ich rotačného spinu sa potom menia na hustejšiu hmotu, alebo naopak. Hovoríme, že zo svetla, čiže svetelných fotónov sa nakoniec stane hmota. Na druhej strane, podľa zmeny rotačného spinu fotónov sa z nich môžu stať ešte menšie častice akými sú samotné fotóny, a premenia sa na sub elementárne častice. Takže keď je Michael mimo fyzického tela, je schopný cítiť potenciálnu hmotnosť rôznych farieb EM spektra, tak ako by táto hmotnosť bola skutočná, tak ako by ju mohol vážiť v ruke. Ďalej je možné prostredníctvom Vášho vedomia na farby pôsobiť a dokonca prostredníctvom pôsobenia vedomia zmeniť jednu farbu na inú.
Osobná nálada, pocity a stav mysle Vašej, rovnako však aj mysle ľudí, ktorí sú vo Vašej blízkosti, to všetko môže mať vplyv na Vašu schopnosť produkovať rôzne paranormálne aktivity. Stav Vašej mysle ako pozorovateľa, môže zmeniť výsledok toho, čo je pozorované. Váš úmysel (zámer), rovnako ako Vaša pozornosť (teda to, na čo svoju pozornosť zameriavate) ovplyvňuje to, čo sa pokúšate ovplyvniť. Vaše vedomie na kvantovej úrovni je prepojené s tým, čo pozorujete, takže výsledok pozorovania závisí od stupňa intenzity Vášho zámeru, amplitúdy stojatých vĺn, vzájomnej rezonancie, schopnosti sústrediť sa a stavu vašej mysle.
Vaša vlastná nálada, pocity, stav mysle, rovnako ako aj ľudí, ktorí Vás obklopujú, toto všetko má vplyv na Vaše paranormálne aktivity. Stav mysle pozorovateľa, dokáže ovplyvniť to, čo je pozorované a teda dokáže ovplyvniť aj výsledok pozorovaného. Úmysel, rovnako ako zameranie Vašej pozornosti, dokáže ovplyvniť to, čo sa práve pokúšate ovplyvniť, pozorovať na diaľku (tkz. remote viewing), zhmotniť, odhmotniť, alebo len jednoducho pozorovať. Vaše vedomie na kvantovej úrovni je spojené s tým, čo pozorujete, takže akýkoľvek výsledok pozorovania závisí na intenzite zámeru čiže intencie a amplitúde stojatých vĺn, ktorú ste na základe procesu tkz. vzájomnej rezonancie vytvorili. Pozorovateľ a to, čo pozorovateľ pozoruje je jedno a to isté. Na predpoveď budúcnosti, (prekogníciu ale aj retrokogníciu, čiže videnie minulosti) môžete použiť napätie vo svaloch. Na predpoveď budúcnosti môžete tiež použiť kožné receptory, ktoré sa nachádzajú v koži. Existujú určité receptory v kostiach, konkrétne v kostnej dreni, ktoré sú citlivé na špecifické vibrácie a môžu byť použité na predvídanie budúcnosti, respektíve nasávanie informácii o minulosti, budúcnosti, súčasnosti, skrátka rôznych iných informácií. To isté platí aj pre receptory jazyka, chuťové poháriky a olfaktórne-čuchové receptory, ktoré môžu byť použité aj za účelom čerpania-sťahovania informácií na papier, alebo priamo do vašej mysle. Navyše, s pomocou iných receptorov v ľudskom tele môžete detegovať a dekódovať rôzne informácie za pomoci nosa, jazyka, kože, krvi, kostnej drene, rôznych vnútorných orgánov, alebo iných častí tela, ako sú svaly, šľachy, dlane, chodidlá, hrudník, ramená, podbrušie-črevá, atď. Ak chcete uviesť svoju myseľ do stavu, pod ktorým môžete ľahko vykonávať rôzne paranormálne aktivity, najlepšie v tomto prípade fungujú mozgové vlny typu theta. Theta vlny sú naším mozgom produkované v stave polobdelosti, vedomej bdelosti, lucidného snívania, hypnagogických stavov, v REM spánku, v mikro spánku, ako aj keď sa nachádzate v stave mimotelového zážitku, alebo v stave blízko smrti tkz. near death experience. Existujú rôzne úrovne theta vĺn v rozmedzí od 4 do 7 Hz. Na určitej úrovni theta vĺn ste schopní nielen pozorovať-získavať informácie na diaľku (tkz. remote view), ale zároveň aj na diaľku pôsobiť, vplývať a manipulovať iný organický energetický systém, vrátane mozgu. V takomto prípade sa už jedná o tkz. ovplyvňovanie na diaľku (remote interaction), alebo manipuláciu na diaľku (remote influencing), či už ľudí alebo objektov, čím sa dá dosiahnuť veľa zaujímavých zámerov, vrátane manipulácie minulosti a budúcnosti.
Vlny produkované vedomím sa nenachádzajú iba v mozgu, ale v celom tele. Vedomie je rozšírené po celom tele a informácie si teda môžete stiahnuť aj prostredníctvom čriev, dlaní a niektorých ďalších častí-orgánov tela, ako je uvedené vyššie. Ľudia senzibilní od prírody, alebo psychotronici majú schopnosť ľahko prechádzať z alfa alebo beta stavu do stavu theta, a niektorí dokonca do stavu delta. Napríklad Michael trávi mnoho hodín denne v hladine theta.
Hladina theta vám dáva možnosť pracovať na kvantovej holografickej úrovni, kde je všetko navzájom prepojené. Pri umelom indukovaní mimotelových zážitkov pomocou rôznych techník a technológií, alebo pomocou liekov, pričom si zároveň navodíte hladinu theta, musíte byť opatrní. Vaše svetelné telo, telo zložené zo skalárnych frekvencií a teda telo na vyššej úrovni je napojené na Vaše fyzické telo a nemusí byť dostatočne chránené v prípade ak mimotelové zážitky, hladina theta, alebo iné typy tkz. rozšíreného vedomia boli umelo vyvolané vyššie spomínanými technikami. Vaše telo vtedy môže byť náchylné k astrálnom útoku. “

Rozšírené vedomie.

Julia: „Ľudské vedomie sa môže dostať to tkz. zmeneného stavu (rozšíreného stavu) prirodzene alebo umelo pomocou rôznych drog, liekov a iných techník. Základný rytmus vibračných pulzov v rámci neprirodzene, respektíve umelo zmeneného stavu vedomia je veľmi odlišný od základného rytmu vibračného pulzovania, ktorý sa dosiahne, keď ľudské telo produkuje tkz. bezpodmienečnú lásku. Vtedy sa vedomie rozpína prirodzene. Stačí keď naše ľudské telo začne vysielať do prostredia pocity lásky, milosrdenstva, odpustenia a vďačnosti. Domnievam sa, že umelá expanzia vedomia (za použitia umelých, neprirodzených techník) môže byť škodlivá. Rôzne entity, subjekty a frekvencie okolo vás sú automaticky priťahované primárnym pulzačným rytmom vašich vibrácií. Každá ľudská bytosť pulzuje iným vibračným rytmom. Niekedy keď sa Vaše frekvencie (rezonančne) napoja na frekvencie okolo Vás, môžu sa udiať podivné veci. Energia nadobúda rôzne formy: vizuálne, zvukové, formu infrazvuku a ultrazvuku vrátane, rovnako ako aj formu tkz. bieleho šumu-the white noise, ďalej formu chute, vône, alebo dotyku, cez špeciálne receptory v našej koži. Všetko závisí na vibračno oscilačnej rýchlosti energie impulzov. Rýchlosť vibračno-oscilačných pulzov energie je veľmi dôležitá. Niekedy v zmenených-rozšírených stavoch vedomia sú jednotlivci schopní zvuk nielen počuť, ale ho aj vidieť, čiže rozoznať jeho farbu, vidieť jeho geometrický tvar, cítiť jeho vôňu a chuť. Frekvenčná úroveň na ktorej dokáže vedomie človeka pracovať je pre neho veľmi dôležitá. Každá frekvencia má zvuk, farbu, tvar a vôňu. Niektoré frekvencie komunikujú pomocou špeciálnych receptorov v koži, ktoré sú priamo prepojené na osteocyty v kostiach, ktoré riadia funkciu kostnej drene ako aj krvotvorby. Krv napríklad je vstupnou bránou do antihmoty, ktorá je priamo prepojená na takzvanú temnú (tmavú) hmotu. Temná hmota (ktorá možno vôbec neexistuje), zároveň takpovediac riadi tvorbu vesmíru, rovnako ako aj naše ľudské telo, na princípe „ako hore, tak dole“. Nedá sa zachytiť umelými zariadeniami, dá sa však zachytiť ľudským vedomím.

Krv ako most medzi ríšou hmoty a duchovnou ríšou:

Julia: „Krv je mostom medzi fyzickou hmotou a duchovnom. Je to hranica, ktorú keď prekročíte (za predpokladu, že v tele dosiahnete konkrétne vibračné frekvencie), vaše fyzické telo začne prechádzať určitými fyzikálnymi, chemickými a biologickými zmenami na hĺbkovej úrovni atómov a molekúl. V prípade, že vibračné pulzovanie Vášho tela bude postupovať do vyšších a vyšších stupňov, Vaše telo bude postupne strácať sexuálnu túžbu a cítenie, prestanete jesť a nakoniec sa stanete breathariánom, čiže budete sa živiť iba z prány (tkz. pránická výživa). Posledná fáza takejto transformácie ľudského tela nastane, keď človek prestane spať. Toto však nie sú jediné zmeny, ktorými Vaše telo prechádza v rámci zmien vo vašom krvnom systéme spôsobené vplyvom tkz. vzájomnej rezonančnej vibrácie, založenej na pocitoch pokoja, vyrovnanosti, jednoty, lásky, atď. Po dosiahnutí tejto úrovne budete odrazu schopný naladiť sa na vibračné pole vedomostí a informácií, ktoré človek predtým nebol schopný vnímať a zachytávať, napríklad informácii týkajúcich sa predpovede budúcnosti.
V podstate ide o to, že stačí len požiadať o informácie vo svojej mysli a informácie sú okamžite k dispozícii. Takýto druh údajov a informácií má základ na zvukových vibráciách/ pocitoch, na rozdiel od oscilácií, ktoré sú založené na elektromagnetickom žiarení vrátane svetla. Živé, organické vedomie je spojené s láskou v jej čistej-nezávadnej forme. Nezištná láska (jej vibrácie) je najvyššia perfekcia a dokonalosť vo svojej večnosti, a nemá nič spoločné s našou pozemskou fyzickou láskou (založenou na hmote).
Čistá láska je spojená s pocitmi a citmi, nie emóciami. Pocity sú založené na vibračnej báze, pričom emócie sú založené na elektromagnetickej báze. Základom každého pocitu, ktorý vychádza zvnútra je vibrácia, a v prípade, že vibrácia kmitá v spektre počuteľnom ľudskému uchu, vzniká zvuk. Takže, vnútorné pocity, vrátane lásky, sú vlastne vibrácie (založené na vibračno-zvukovej báze). Je to niečo podobné vibrácii založenej-prepojenej-spojenej s elektrickým vzduchom, za vzniku pozdĺžnej stojacej, cyklickej, nelineárnej kompresnej sínusoidnej vlny mimo-herzového základu, na základe ktorej je človek schopný nadobudnúť priamu vibračnú kogníciu (vrátane prekognície do budúcnosti-predpovede budúcnosti). Tento proces sa teda zakladá na získavaní informácií cez vibračnú rezonanciu a nie elektromagnetické žiarenie (napr. získavanie informácii cez svetlo a zo svetla).
Láska je živé or organické vedomie a každá ľudská bytosť má schopnosť stať sa nezištnou láskou, pretože ľudské telo je schopné vibrovať rovnakými charakteristikami / signatúrami, ktoré sú charakteristické pre lásku. Musia sa len správne pochopiť z hľadiska výkladu fyziky (kvantovej fyziky). Láska ako energia je založená na stojatej vlne, ktorá pôsobí prostredníctvom rezonancie, čo znamená, že donekonečna cyklicky opakovane vibruje; pričom sa striedavo zhmotňuje a odhmotňuje na základe dvoch protichodných procesov- procesu explózie-výbuchu a implózie-kontrakcie. Povedané inými slovami, energia lásky vibruje v priamych pulzoch alebo kvantách. Ak sa Vaše telo stane takouto vlnou nazývanou nezištná láska, (láska je absolútne rezonančné súznenie s okolím, založené na neutralite, harmónii, stave rovnováhy alebo absolútnej vyváženosti a rovnovážneho stavu), nadobudnete schopnosť ovládania procesu zhmotňovania (materializácie) a odhmotňovania (dematerializácie) vôľou a započať transformáciu buniek v tele. Tento proces zahŕňa bunkové cytoplazmy a cytoskelet pôsobiaci a bezprostredne ovplyvňujúci DNA v bunke, ktorá je na základe tohto vplyvu schopná započať transformáciu na molekulárnej a atómovej úrovni, rovnako ako aj na úrovni jadra atómu a subatomickej úrovni.
Cytoskelet bunky, za určitých podmienok, je ovplyvnený našimi vnútornými pocitmi – citmi (čiže tkz. vnútornou vibráciou) a gravitáciou. Tým, že Vaše telo vyžaruje určité vibrácie ste vlastne schopný ovplyvniť svoju vlastnú DNA ako aj gravitáciu. Pocity bezpodmienečnej lásky / jednoty / univerzálneho napojenia môžu znegovať gravitáciu až do takého stupňa, že telo je schopné sa vznášať. Získate tým prístup k udalostiam budúcnosti (ako aj minulosti, keďže na jemnej úrovni je minulosť a budúcnosť spätá a prepojená cez prítomnosť). Napojíte sa tak na všeobecné vibračné pole informácií, (akašické záznamy? ) kde minulosť, prítomnosť a budúcnosť je spojená dohromady. “

Zámer/intencia je kľúčová:

Julia: .. „Ak zámer-intencia-želanie človeka je dostatočne magneticky intenzívna, môže dôjsť k transformácii jednej formy energie na inú, a dochádza k zhmotneniu. Všetko záleží na intenzite zámeru-intencie, ktorej základom je ci t (vibrácia). Ak dosiahne dostatočne vysokú amplitúdu, časť vedomia automaticky presiahne rýchlosť svetla a dôjde k ma materializácii respektíve dematerializácii, ak je intenzita Vašeho zámeru, čiže vibračno-oscilačná rýchlosť založená na rezonancii a produkovaná cytoplazmou bunky, nedostatočne vysoká, nedochádza k zhmotneniu a teda váš zámer zostane len na úrovni myšlienky.
Skrátka, je to práve intenzita pocitov, ktorá dokáže meniť základný pulzový rytmus, ako aj uhlovú rotáciu spinu častíc. Takže v podstate ste tým, čo cítite (nie tým, ako myslíte). Myšlienky vznikajú z citov. Cit je prvotný, myšlienky vznikajú z citov. Všetky pocity emitujú do prostredia určitú frekvenciu, ktorá má amplitúdu (aka intenzitu), ako aj vlnovej dĺžku a frekvenciu. Jogíni napríklad meditujú až do bodu, kedy pocítia univerzálne prepojenie so všetkým a ku všetkému. Keď narazíte na tento druh pocitu, ktorý niektorí ľudia nazývajú pocitmi nezištnej lásky, ste schopní vnímať sami seba ako samostatnú časť celku, alebo individuálnu jednotku, ale zároveň aj ako samotný ucelený celok. Takže, v podstate ste v jednom momente oddelený od celku, ako samostatná jednotka a zároveň sám seba vnímate ako celý celok. Stanete sa tým, kto pozoruje, ale aj tým, čo je pozorované. Keď sa vaše city stanú dostatočne intenzívnymi môžu negovať gravitáciu, čiže dôjde k anti-gravitácii a ľudia sa začnú vznášať, levitovať. Existujú početné prípady levitácie vyskytujúce sa u ľudí praktizujúcich jógu a dokonca aj u mníšok a mníchov (je známy prípad tkz. lietajúcej mníšky). Pocity univerzálneho prepojenia, alebo lásky je možné vytvoriť aj umelo, na základe určitých zvukov / vibrácie, vrátane ultrazvuku a infrazvuku, ale aj za asistencie binaurálnych zvukov, ktorá svojím pôsobením prepája pravú a ľavú časť mozgu. Ten potom začne pracovať ako jeden celok.
Keď sú city alebo vibrácie tkz. univerzálneho napojenia alebo bezpodmienečnej lásky generované na fyzickej úrovni, vlny produkované ľudským telom sa začnú takpovediac pohybovať akoby späť v čase. Vtedy prebieha proces implózie / fúzie. Elektromagnetické vlny tranzverzného oscilačného charakteru sa menia na vibračné pozdĺžne vlny. Čiže oscilácie, elektromagnetické vlny sa akoby premenili na vibrácie, ktoré majú pozdĺžny-longitudinálny charakter ale zároveň si nejakým spôsobom vedia zachovať priečny-tranzverzný elektrický komponent (vzniká nová forma elektrickej vibrácie alebo elektrického zvuku).
V určitom okamihu, keď telo produkuje špecifické vibračné frekvencie vyvolané či už meditáciou, pocitmi univerzálnej lásky, atď., sa energia vo Vašom tele zmení na pozdĺžne skalárne stojaté vlny, produkované dutinami (tkz. kavitami) v tele, ako pľúca, lebka, alebo brucho. V procese zvanom kavitálna rezonancia je ľudské vedomie (ktoré je rozšírené po celom tele) schopné napojiť sa na tkz. vákum (pole bodu nulu, éterické pole, inými slovami elektrostatický potenciál alebo dielektrické pole), čo je režim, ktorý má čo do činenia s priamym poznaním a kogníciou založenou na rezonancii vnútornej vibrácie. Poznanie alebo informácie získané našim vedomím cez takýto proces je poznaním založenom na vibráciách alebo pocitoch vyprodukovaných vašim vlastným telom. Ak fungujete v takomto režime, dokážete vnímať predtuchy, rôzne vízie budúcnosti, minulosti, dokážete zažívať mimotelové zážitky, alebo pozorovať na diaľku (proces tkz. remote viewing) s lepšími výsledkami, ako keď sa o to isté pokúšate na základe informácii získaných z vonkajšieho elektromagnetického poľa (čiže nasávanie informácií cez svetlo a iné druhy elektromagnetickej radiácie, či už na báze channelingu alebo iných metód). V podstate v určitom stupni takzvaného rozšíreného vedomia, Vaše telo rezonuje s oscilačno vibračnými pulzmi, ktoré idú nad rámec tkz. tekutého svetla. Môžete tak dosiahnuť až stav-stupeň-hladinu plazmy, ktorej súčasťou je tiež vedomie.
Z môjho pohľadu vedomie pozostáva zo stojatých vĺn, ktoré majú povahu skalárnych vĺn a neustále pulzujú do hmoty a následne mimo hmoty, čiže striedajú formu zhmotnenia a odhmotnenia. Takže skalárne vlny sú vlastne akoby pulzy alebo kvantá. Ak by ľudia pochopili podstatu implózie (studená fúzia) a explózie vo vnútri svojich vlastných tiel, mohli by byť schopní napojiť sa na tkz. bod nula. Doteraz neobjavené ľudské zmysly (nakoľko ich máme viac ako 5 základných) sú všetky založené na citoch, ktoré sú vlastne založené na báze zvuku, či už v rámci zvukového spektra alebo mimo neho. No a zvuk je zase založený na vibrácii. Z toho vyplýva, že našu realitu prvotne menia pocity a až potom myšlienky. Najskôr ste tým, čo cítite a až potom tým, čo si myslíte. Každý človek má schopnosť produkovať torzné, alebo stojaté skalárne vlny za určitých okolností, ako napríklad v rámci rezonančného prepojenia srdca a mozgu. Okrem toho, skalárne stojaté vlny, ktoré sú čistý potenciál, nemajú žiadnu polaritu; sú pozitívne, negatívne a neutrálne zároveň (nachádzajú sa teda akoby vo všetkých troch fázach naraz). Niektoré časti v ľudskom tele, ktoré veda doteraz neobjavila, môžu tieto skalárne vlny vyprodukovať. Napríklad, jedna taká časť sa nachádza na pravej strane tela, v blízkosti bedrovej kosti.
Na hlbšej a teda vyššej úrovni však existujú ešte jemnejšie energie ako torzné vlny alebo skalárna energia. V mojom ponímaní sa jedná sa o tkz. studenú plazmu, na ktorú sa môžete do určitej miery nakontaktovať cez kostnú dreň, rovnako ako krv a kožné receptory. Ak chcete zlepšiť svoju rekogníciu a intuíciu mali by ste sa nekontaktovať na vibrácie produkované citom a pocitom a nie oscilácie produkované elektromagnetickým žiarením. Takže, zjednodušene povedané, zvuk funguje lepšie ako svetlo na zvýšenie intuitívnej jasnozrivosti, alebo zintenzívnenie paranormálnych schopností u človeka. Ide tu vlastne o schopnosť produkovať stojaté vlnenie vo fyzickom tele za pomoci vibračného cítenia založeného na vzájomnej rezonancii. Ak je vaše telo schopné psychologicky dosiahnuť absolútnu úroveň nulového odporu, zjednocujúca sila rezonancie prevezme riadenie. Musíte byť schopní naladiť sa na pole, ktoré je založené na tky. elektroniku, (tónovej) vibrácii, nakoľko tento druh naladenia vám dá prístup k druhu poznania, ktoré je priame, okamžité a vibračné. Ak chcete letovať, musíte svoju myseľ a telo laicky povedané prevrátiť na jednu obrovskú stojatú vlnu, ktorá sa vráti späť v čase cez proces implózia, v rámci ktorej nastane moment, kedy vibračný stupeň vzájomnej-súhlasnej rezonancie neguje gravitáciu a telo začne letovať. Takže nie je to mozog, ale v mojom ponímaní skôr koža, kostná dreň, rovnako ako krvinky, ktoré sú zodpovedné za doteraz neobjavené a neidentifikovateľné zmysly každej ľudskej bytosti. “

O minulosti, budúcnosti, súčasnosti gravitácii, a nezištnej láske:

Júlia: „To, čo opúšťa telo počas mi motelového zážitku by sa dalo nazvať vedomím: energické kvantum výrobno-organizačných pulzov, alias éterická energia, temná hmota (ako vôbec existuje). Vedomie ako také je vlastne seba-uvedomelou substanciou alebo látkou, prostredníctvom ktorej dochádza k materializácii, respektíve k zhmotňovania. Vedomie je teda takpovediac základ našej existencie. Čím vyššia intenzita, tým vyššia amplitúda a teda aj rezonancia, ktorá prináša optimálnu príležitosť pre zhmotnenie-realizáciu vášho zámeru-želania a schopnosti zmeniť priebeh vašej budúcnosti. Súčasnosť totiž pochádza z budúcnosti; synantropia je základ a udáva pravidlá a entropia je iba služobníkom synantropia.
Neexistuje ani minulosť ani budúcnosť. Existuje len večné tu a teraz. Generovaním určitých citov určitým spôsobom v určitom momente, teda v momente, ktorý sa nazýva tu a teraz, môžete zmeniť ako svoju minulosť tak aj svoju budúcnosť. Keď zmeníte svoju minulosť, automaticky zmeníte svoju budúcnosť. Minulosť a budúcnosť neexistujú oddelene. Sú spojené do jedného celku cez prítomný moment, ktorý je zároveň večný. Prítomný moment teda dokáže zmeniť minulosť aj budúcnosť v jednom momente, keďže tieto sú prepojené. Minulosť a budúcnosť sa spojí do jedného neoddeliteľného celku cez prítomný moment, ak vaše telo vysiela do prostredia určité frekvencie. Minulosť a budúcnosť možno zmeniť v jednom okamihu, keď sa svojím citom (napr. lásky, odpustenia, citovou reflexiou a kontempláciou na minulosť, atď) snažíte zmeniť svoju minulosť. Tento cit je schopný automaticky zmeniť budúcnosť, pretože medzi časom a priestorom neexistujú žiadne hranice v momente, keď telo človeka dosiahne určité vibračné frekvencie. Takže keď sa snažíte napr. zmeniť svoju budúcnosť tým, že v určitom momente produkujete určité city, (napr. city lásky a nie city nenávisti), automaticky tým zároveň meníte aj svoju minulosť, nakoľko tieto sú späté (a pritom sa snažíte zmeniť len Vašu budúcnosť). Tento proces je teda založený na schopnosti vyprodukovania určitého druhu citov v konkrétnom momente (čiže takpovediac tu a teraz), respektíve určitej frekvencii za účelom zmeny svojej minulosti ako aj budúcnosti. Všetko je vo svojej vnútornej a najhlbšej podstate založené na vibrácii (a teda zvuku), inými slovami- všetko sa zakladá na procese pulzovania vĺn (alebo vlnových pulzov), čiže neexistujú žiadne častice, len pulzy vĺn. Prakticky sú to pulzy alebo kvantá vytvorené, respektíve doslova vytlačené tlakom vibrácií zo substancie éteru do hmotnej fyzickej reality, ktorá sama o sebe je len hologram.
Všetko je energia a energia a hmota je vlastne jedno a to isté, alebo skôr opačné strany jednej mince. Energia a hmota sú teda dva rôzne spôsoby vyjadrenia toho istého alebo jedného zjednoteného celku, ktorý je vo svojej podstate zjednotený a súdržný na jemnej neviditeľnej úrovni aj vtedy, keď je fraktále rozložený na nespočetné množstvo menších jednotiek.
My ako ľudia vnímame veci také aké sú vzhľadom k tomu, že naše vedomie vibruje na určitej frekvencii. Ak by sme sa nastavili do režimu s vyššou frekvenciou, zmenilo by sa aj naše vnímanie. Už by sme nevnímali hmotu ako hmotu, ale niečo, čo vyzerá menej husté a tvrdšie. Ak sa vaše telo napojí na určité vyššie frekvencie, fyzické a hmotné objekty budú vnímané ako redšie, menej hustejšie objekty. Postupne, čím vyššie by bola frekvencia produkovaná Vaším telom, by sa tieto objekty zmenili na žiaru, farebné vlnenie, trblietavé farby rôznych geometrických foriem, tekuté svetlo a možno paru, a rôzne druhy plazmy, atď.
Michael vidí takéto formy objektov často z toho dôvodu, že jeho vedomie pracuje na vyšších frekvenciách než vedomie iných ľudí. Zvuk tvorí svetlo (nie naopak). „Na začiatku bolo slovo,“ hovorí Biblia. Slovo je mechanicko kompresná, pozdĺžna (longitudinálna) zvuková vlna, založená na vibrácii. Svetlo vzišlo zo zvuku. Svetlo je priečna (kontraverzná) elektromagnetická vlna. Existuje ešte tretí druh vlny, ktorá spája vyššie opísané dva druhy vĺn do špirály. Je to podobné ako keď (posvätná, sakrálna) geometria vytvorí kruh, guľu, bublinu alebo rob, ktoré nejakým spôsobom zjednotia oba druhy šírenia vĺn, teda pozdĺžne (longitudinálne-zvukovo vibračné), aj priečne (kontraverzné-elektromagnetické). Ľudské telo ďalej dokáže negovať gravitáciu, pokiaľ vibruje na určitej frekvencii dosiahnutou napríklad kontempláciou, meditáciou, vyžarovaním pocitov bezpodmienečnej lásky, ako aj iných metód a techník zameraných na vyvolanie zmeny stavu vedomia. Existujú početné príklady jogínov, mníšk alebo mníchov, ktorí sa vznášali nad zemou (licitovali) pri meditácii alebo v stave tzv. kontemplatívnej blaženosti (dosiahnutej pri omdlení).

Skaly a nerasty:

Michael: „Skaly, nerasty, kryštály, polo-kryštály, piesok, aj steny z prírodných materiálov môžu komunikovať. Diamanty sú napríklad veľmi zvláštne, pretože obsahujú jedinečnú kryštalickú mriežku. Tá je (ako tvarový žiarič) schopná vydávať špeciálnu vysokofrekvenčnú vibračnú osciláciu, ktorá môže liečiť. Diamanty v sebe obsahujú určité procesy, ktoré ak sú funkčné, sa vymaňujú z fungovania klasickej fyziky a jej zákonov. Kryštály komunikujú s ľuďmi prostredníctvom okamžitých myšlienok práve na základe špecifickej frekvencie. Mám za to, že energie z kameňov (minerálov, kryštálov, atď.) slúžia ako potrava pre mnohé mimozemské entity ako aj inteligentné bytosti iného ako ľudského pôvodu. “
Poznámka: Podľa vyjadrenia Michaela je jednou z jeho mnohých úloh, ktoré sú mu v rámci jeho mi motelových misií ukladané, aj zbieranie tejto osobitej energie z kameňov.

Michael: “ Voda, ako ju poznáme, teda vo forme HO, nie je skutočnou vodou, pretože skutočná voda obsahuje hélium, ktoré je ľudské telo za určitých podmienok schopné produkovať. Bolo mi ukázané, že kostná dreň, a to konkrétne časť s názvom osteocyt riadi našu krv a DNA. Osteocyty operujú prostredníctvom pocitov, ako sú pocity lásky alebo nenávisti. Takže pocity riadia operácie a správanie sa osteocytov určitým spôsobom. Osteocyty ale vytvárajú červené krvinky, ktoré sú súčasťou krvi a práve krv riadi poradie a uvoľňovanie hormónov v krvi . Hormóny ako vieme sú chemické látky, ktoré v podstate riadia funkciu nášho ľudského tela. Keďže hormóny závisia od krvi, krv závisí od kostnej drene a v kostnej dreni sa nachádzajú osteocyty, ktoré naopak závisia od ľudských citov, môžeme uzavrieť, že ľudské telo riadia vibrácie citov. Pri produkcii citov lásky má telo tendenciu byť zdravé. Aj DNA je riadené pocitmi. “

Priame poznanie:

Michael: … “ Sťahujem rôzne informácie so zavretými očami pomocou automatického písma. Píšem myšlienky prichádzajúce priamo zvnútra. Niekedy sa zdá, akoby som sťahoval informácie priamo prostredníctvom čakier, ktoré sa nachádzajú v strede dlaní a chodidiel. Vibrácie v týchto častiach ľudského tela sú veľmi silné a tým, že sa na ne rezonančné nakontaktujete, môžete odpovedať na otázky týkajúce sa rôznych tém záujmu. Takýto spôsob nasávania informácií sa nazýva priamym poznaním. Skutočne existuje a vo svojej podstate je vibračné. Nemalo by sa však zamieňať s channelingom, pri ktorom sa informácie sťahujú prostredníctvom svetelných vĺn, čiže elektromagnetických vĺn. Avšak pri sťahovaní informácií tkz. priamou kogníciou, získavate informácie prostredníctvom zvláštneho druhu vibračných vĺn, ktoré sú vo svojej podstate komprimované, pozdĺžne vlny, ale zároveň aj tranzverzné (nie však elektromagnetické) – skôr by sa dali nazvať nejakým elektrickým zvukom / tónom, nachádzajúcim sa v rámci zvukového spektra, ale aj mimo neho (teda ultrazvuk a infrazvuk vrátane). Srdce riadi mozog a nie naopak.“

Energia bodu nula˗ Ste tým, čo cítite:

Julia: ….“Bod nula v sebe obsahuje všetko a nič. Keď sa ľudské vedomie napojí na bod nula a reaguje s ním, prebieha proces tkz. zhmotňovania (alebo materializácie, kreácie) za predpokladu, že ten, kto sa podieľa na zhmotňovaní, čiže „pozorovateľ“ (respektíve jeho vedomie) je schopný vyprodukovať dostatočne silnú intenzitu zámeru (intencie), založeného na vibrácii citu (tkz. magnetický kompotent).
V rámci procesu zhmotňovania je ďalej rovnako potrebné a dôležité dosiahnuť špecifickú uhlovú rotáciu spinu jednotlivých subatomických častíc, ktoré sa na procese materializácie podieľajú, vrátane jednotlivých vlnových fáz. Materializácia je výbuch (expanzia) smerujúca z bodu nula smerom do vonkajšieho prostredia, pričom dematerializácia-odhmotnenie je implózia, alebo kontrakcia späť do vnútorného prostredia cez bod nula. V závislosti od toho na akej úrovni-frekvencii vibruje naše vlastné vedomie, dokážeme vnímať objekt, buď ako niečo fyzické, hmotné, 3 dimenzionálne, alebo len ako obrysy rôznych geometrických tvarov (ktoré sa dajú vnímať až vo vyšších dimenziách), vrátane svetelných vĺn, žiary, farieb, alebo vo forme čistého zvuku. Takže v podstate to, čo vidíte ako jablko v 3D, je niečo iné v 4D, niečo iné zase v 6D, meniace sa postupne z fyzickej hmoty na geometrické formy, svetlo, tekuté svetlo, polo-éter, éter, zvuk a nakoniec vibrácie, ktoré sú si vedomé sami seba vo forme čistého citu zložené zo skalárnych stojatých vĺn. Všetky dimenzionálne úrovne akýkoľvek objektov alebo ľudskej bytosti existujú súčasne. Každý živý objekt je zároveň fyzická hmota, kryštálová mriežka, svetlo (EM vlny), tekuté svetlo, zvuk (mechanické, stlačené, vibračné vlny) ako aj plazma, pričom toto všetko vytvára zvukovo svetelné (alebo vibračno-oscilačné) kontinuum. To znamená, že zvuk sa mení na svetlo a svetlo sa mení späť na zvuk, takpovediac v nikdy sa nekončiacom divokom tanci (založenom na presne stanovených pomeroch a vzťahoch medzi zvukom a svetlom, ktoré sa musia dodržiavať a ktoré vytvárajú zákony fyziky, či už klasickej, respektíve kvantovej).

City a pocity nie sú emócie:

Julia: „Hovorí sa, že emócie sú dôležité. Je tomu tak, ale pocity a city sú ešte dôležitejšie ako emócie. Okrem toho sa od nich odlišujú vo svojom základe. Vo svojej podstate je všetko založené na báze citu. Cit a pocit je vibrácia, vrátane zvuku. Oscilácia je však už vo forme svetla (teda iný typ vlnenia) a na nej sa zakladá aj emócia. Pred osciláciou však existovala vibrácia, čiže zvuk a až z neho vzniklo svetlo. Na začiatku teda bolo Slovo, Logos, zvuk, vibrácia. Svetlo vzniknuté z vibrácie je oscilácia. Zvuk a svetlo sú navzájom späté a prechádzajú jeden v druhého. Dôležitý je však cit, ktorý je vibračného t.j. zvukového pôvodu. Svetlo sa takpovediac rozsvieti až neskôr (zo zvuku). Teda potom, ako prehovorí slovo vo forme vibrácii (aj citových). Svetlo je elektromagnetická radiácia, ktorá zahŕňa aj myšlienky a emócie. Emócie teda nie sú city a pocity; sú to EM vlny, zatiaľ čo city-pocity sú mechanické (kompresné) vibračné (zvukové) vlny. Pri riešení akýchkoľvek problémov sa v prvom rade musíte dostať k jadru veci. A k nemu sa dostanete výlučne prostredníctvom citov, respektíve zvuku, infrazvuku, ultrazvuku (a teda vibrácií). Emócie a myšlienky založené na elektromagnetickej báze-báze svetla sú teda iného rázu ako city- pocity. Na zvýšenie svojej intuície ako aj PSI schopností vrátane RV zručností, potrebujete pracovať predovšetkým so svojimi citmi a pocitmi a až potom s emóciami a myšlienkami, ktoré sú len ich odnožou. Ak chcete rozvíjať mimo-zmyslové vnímanie musíte to teda, ako už bolo povedané, urobiť cez city, nie emócie. Vaše vnímanie a city musia prejsť takpovediac spätne časom, alebo podstúpiť tzv. implóziu, respektíve proces tkz. zrkadlovej fázovej konjugácie. Procesom spätného návratu v čase sa dá totiž vrátiť až do jadra vibrácie, (vibračných pocitov), ktoré sú schopné Vás rezonančne napojiť na pole priameho vibračného poznania. V tomto poli potom môžete nadobudnúť schopnosti mimo-zmyslového vnímania, liečiteľské schopnosti, vízie budúcnosti respektíve minulosti, komunikácie s duchmi a priameho prístupu k informáciám. Je to zároveň aj silové pole, v ktorom dochádza k zhmotňovaniu-materializácii a odhmotňovaniu-dematerializácii. Keď používam termín pocit alebo cit, mám na mysli vnútorné pocity, ako je láska, čiže nie fyzický pocit dotyku alebo teploty, ktorú cítime na úrovni fyzickej. Pocit je vibrácia a z hľadiska fyziky je to pozdĺžna (longitudinálna) vlna. Pozdĺžna znamená, že sa pohybuje od zdroja do strán a späť ku zdroju (akoby vo forme pulzu, ktorý po vypustení zo zdroja sa vráti späť k nemu). Pri osciláciách, ktoré predstavujú emócie alebo myšlienky a sú elektromagnetickej povahy, ide o pohyb hore a dolu. Pohyb elektromagnetických vĺn má priečny charakter, čo je oscilácia. Takže v rámci mimo-zmyslového vnímania a stavov tkz. rozšíreného vedomia, napríklad aj počas procesu tkz. diaľkového nazerania alebo pozorovania na diaľku ( remote viewing), ak ste schopní sa dostať do určitého stavu rozšíreného vedomia, do stavu špecifického vnútorného pocitu a cítenia vibračného charakteru, ktorý ma veľmi blízko stavu blaženosti alebo extázy, budete schopní sa rezonančne napojiť na silové pole-priestor, odkiaľ môžete čerpať informácie prostredníctvom priamej vibračnej kognície založenej na rezonancii. Čiže informácie nebudete získavať pomocou elektromagnetických vĺn, teda svetla zvonku, ale formou priamej kognície priamo cez Váš vnútorný systém.
Keď prežívate mimotelový zážitok, môžete počuť cez steny, alebo počujete ľudí na ulici, ako sa rozprávajú. Vidíte tkz. tristošesťdesiat stupňovým zrakom (aj keď bez použitia očí) a môžete sa priamo napojiť na pocity iných ľudí. V rámci mimotelového zážitku ďalej cítite rôzne vône a chute, aj napriek tomu, že práve nič nejete. Keď ste mimo tela, nachádzate sa v tkz. vibračnom stave. Aj Vaše vedomie funguje vo vibračnej modalite. Telo je vtedy schopné emitovať tkz. stojaté vlny (vlnenie), ktoré sú skalárnej povahy a sú schopné cez rezonančné dutiny, rezonančne sa napojiť na tkz. bod nula. V mojich seminároch o týchto vlnách hovorím ako o pozdĺžnych, mechanicko kompresných, skalárnych, stojatých sínusoidno kruhových vibračných nelineárnych vlnách mimoherzového pôvodu. Pozdĺžna vlna je vibračná vlna, opak priečnej vlny. Mechanická vlna je vlna, ktorá na prenos vyžaduje existenciu média. Typickým mechanické vlnením je napríklad zvuk. Skalárna vlna je stojatá vlna, ktorá sa nachádza v potenciálnom stave. Čiže nemá vektor ani veľkosť a smer. Sínusoidná vlna je vlna, ktorá má špecifickú geometriu; je to v podstate vlna, ktorá sa v porovnaní s inými vlnami pohybuje harmonickým spôsobom vo forme sínusoidy. Pokiaľ je mi známe, sínusoidná vlna je zároveň aj kruhová cyklická vlna a vice versa. Mimohertzové vlny sú vlny, ktoré takpovediac nevyžadujú drôtové spojenie, aby sa mohli šíriť, takže bezdrôtový prenos vĺn je typický pre mimohertzové vlny. Hovorí o tom aj Tesla.
Nelineárne vlny, v laickom jazyku, znamenajú to, že vstup a výstup energie spojenej s touto vlnou nie je totožný. Čiže v určitom okamihu vlna nadobudne oveľa vyššiu amplitúdu (teda prísun energie), aj napriek tomu, že neprijala žiadnu energiu zvonku. Dodatočná energia pochádza z bodu nula, z vákua, a vlna ju nadobudla cez tkz. súzvučnú-súhlasnú-zhodnú vibračnú rezonanciu. Napríklad kosti obsahujú určité receptory, ktoré má človek schopnosť riadiť tým, že emituje do prostredia a teda aj do vlastného fyzického tela zároveň, city bezpodmienečnej lásky. Tieto receptory, na oplátku, regulujú tvorbu kostnej drene, a táto reguluje tvorbu červených krviniek. No a krv zjednodušene povedané prakticky reguluje funkciu celého tela. Tým, že zo svojho tela vysielame pocity-city bezpodmienečnej lásky, regulujem si svoje zdravie a spôsob akým naše telo funguje. Ak vibrujete na určitej frekvencii, ktorá má určité intenzitu / amplitúdu, vlnovú dĺžku a táto frekvencia je frekvenciou bezpodmienečnej lásky, ste schopní sa napojiť na bod nula.
Pojem „bezpodmienečná láska“ môže mať rôzny význam pre rôznych ľudí. To, čo ja nazývam bezpodmienečnou láskou je vlastne frekvencia vyprodukovaná „pozdĺžnou, mechanickou, skalárnou, cyklicko- sínusoidnou, nehertzovou, nelineárnou vlnou“.
Pre niektorých ľudí vyžarovať z tela bezpodmienečnú lásku vo forme vibrácií znamená splynutie s prírodou alebo predmetmi, ktoré ich obklopujú, do takej miery, že s týmito predmetmi splynú v jeden celok, teda stávajú sa týmito predmetmi, ale zároveň zostávajú as sami sebou. V takýchto stavoch (nezištnej lásky) ľudia často strácajú schopnosť vyjadriť to, čo cítia slovami-jazykom. Všetko chápu a vidia len v symboloch, ktoré mnohí vedia aj nakresliť, pričom na opis toho, čo prežívajú a vidia nie sú schopní použiť žiadne slová. Zažívajú pritom intenzívne pocity jednoty a duchovnej rozkoše (raptúry). Niektorí počujú v pozadí slabú hudbu, alebo zažívajú rozmazané, nejasné a zvlnené vízie, atď. Je len veľmi obtiažne dostať sa do tohto stavu. Niektorí za tým účelom používajú meditáciu, rozjímanie, modlitby, alebo rôzne iné techniky.
Nie mozog, ale srdce riadi telo, nakoľko mozog z väčšej časti iba dekóduje elektromagnetické vlny. Ďalší typ dekódovania prebieha na bunkovej úrovni naprieč celému fyzickému telu. Vedomie má vibračný základ, je vlastne hologram. Celé telo je hologram. Má vibračný-zvukový základ, pričom tento zvuk sa dá zachytiť (konvenčné zvukové spektrum ), alebo nedá zachytiť ľudským uchom (ultra-infra). Vibrácie majú pôvod vo vákuu, ktoré vôbec nie je prázdne, tak ako nás presviedčajú vedci. Takže vedomie je vlastne rozšírené po celom tele. Je úzko spojené s cytokinézou v bunke, respektíve s mikrotubulami a mikrofilamentami, ktoré sú ovládateľné ľudskými citmi (pričom najpozitívnejší vplyv majú city nezištnej lásky).
Naše pocity môžu mikrotubulom a mikrofilamentom rozkázať, či sa v bunke natiahnuť alebo naopak stiahnuť. Bunka na základe tejto informácie potom priamo dáva signál hormonálnemu systému v tele k produkcii tých správnych hormónov. Čiže človek vlastne dokáže regulovať svoje hormóny cez vnútorné pocity. Vibrácia na úrovni vášho tela je pocit. Napríklad melanín v koži je schopný prijímať vibrácie (zvuky) zvonku. Tie sa potom cez rezonanciu vo vašich telových bunkách napoja na pocity lásky, strachu a iné pocity produkované fyzickým telom. Vibrácie (zvukové vlny) sú priamo prepojené s ľudskými citmi (pocitmi).
Tesla vlny sú väčšinou definované ako elektromagnetické vlny, avšak nie konvenčné EM vlny, ale skôr ako skalárne potenciálne EM vlny, ktoré dokážu prenášať informácie takpovediac bezdrôtovo ( tzv. bezdrôtový prenos). Niektorí vedci ich nazývajú longitudinálne EM vlny alebo E-gravitačné vlny. Iní to odmietajú a tvrdia, že EM vlna nemôže fungovať v tkz. pozdĺžnom čiže longitudinálnom režime. Z toho, čo som pochopila ja, Tesla vlny majú niečo spoločné s výbojmi statickej elektriny (tkz. di-elektriny). Vonkajší zvuk je kolísanie alebo posunutie častíc vzduchu na tlakovej báze, takže nemožno porovnávať zvukovú vlnu s pravidelnou elektromagnetickou. Tkz. vnútorný zvuk / vibrácia, na rozdiel od elektromagnetickej radiácie vychádza priamo zvnútra fyzického tela a je vytvorená na hĺbkovej úrovni buniek. Pokiaľ mi je známe, skladá sa z virtuálnych častíc existujúcich vo vákuu, ktoré vôbec nie je prázdne, ale plné častíc s potencionálnou energiou. V určitých prípadoch, ľudské telo môže prostredníctvom rezonancie vytvoriť silné vibračné otrasy, podobné šamanskému tancu, ktoré môžu v ľudskom tele spôsobiť napr. studenú fúziu. Tieto vibrácie ďalej môžu silou rezonancie pretvoriť DNA, čo následne vedie k rezonančnej transformácii a transmutácii na subatomárnom stupni. Nervové impulzy sú vo svojej povahe elektrochemické. Niektoré receptory v mozgu môžu s EM vlnami komunikovať priamo. To, že skalárne vlny neboli nikdy preukázané v laboratórnych pokusoch neznamená, že neexistujú. Oni totiž môžu byť detegované (zamerané) len prírodným biologickým materiálom alebo zariadením, ktoré sa nazýva ľudské vedomie (cit, emócia, myšlienka), ale zároveň napríklad aj kožou a to cez melanín. Predpovedať budúcnosť je možné aj cez ľudskú kožu (pokožku). Viem, že vedci prídu k tomuto záveru v budúcnosti. Vnímanie reality je naozaj veľmi špecifické a pre každého iné. Tiež by som chcela dodať, že ľudia majú schopnosť vnímať viacero dimenzií naraz (ide o tkz. multidimenzionálne reality). Takže napríklad to, čo niekto vidí v jednej dimenzii ako povedzme jablko, iný, ktorý sa nachádza v inej vibračnej frekvencii môže vidieť to isté jablko, ako geometrický tvar žiariaci rôznymi trblietavými svetlami. Iní môžu vidieť to isté jablko ako nejakú želatínovú kvapku, alebo ho vnímať ako plazmu, či vibráciu v podobe zvuku. Vzhľadom na povahu fyzickej reality, ľudia vnímajú to isté odlišne, pretože realita je vlastne jeden veľký hologram a my ho našimi zmyslami vnímame holograficky. “

Hudba a zvuk:

Michael: „. Zvuk, ktorý prijíma naše telo zvonku, ale aj zvnútra, sa zakladá na vibráciách. Vibrácie v podobe zvuku sa v našom tele rezonančne spária s vibráciami orgánov tela, svalov a kostí vo forme vĺn, na základe vibračnej rezonancie, ktorá sa zosilní cez proces tkz. rezonančnej kavitácie v tele. Rezonancia na určitej frekvencii, intenzite a rozsahu je schopná napojiť Vaše telo na bod nula a čerpať z neho tkz. voľnú energiu (free energy) z hĺbky éterickej úrovne. Hudobné nástroje naladené na frekvenciu 432 Hz, 421-422 Hz, (a podľa mňa aj) 424.96 Hz, sú schopné vytvoriť vo vašom tele takúto rezonanciu a napojiť sa tak na energiu bodu nula. Pokiaľ mi je známe, nástroje naladené na 440 Hz takéto niečo nie sú schopné urobiť. Tieto vibrácie sa vo Vašom tele prebudia pri počúvaní (nasávaní do tela nielen ušami, ale aj cez kožu) určitých špecifických zvukov. Vtedy sa človek dostáva do určitého režimu citu (citových vibrácií). Jedná sa viacmenej o prebudenie Kundalini (ktoré má mnoho stupňov a intenzít). Najproduktívnejší a najbezpečnejší spôsob (a podľa môjho názoru aj najzložitejší), ako takéto vibrácie v našom tele vyprodukovať, je cez pocity bezpodmienečnej lásky, nakoľko cit lásky je pre ľudské telo organický, vlastný a prirodzený. Rezonančná frekvencia lásky vzápätí spustí v tele proces fázovej konjugácie za produkcie stojatých vĺn, ktoré na oplátku ovplyvňujú rotáciu častíc na subatomickej úrovni, a táto zase ovplyvňuje množstvo éteru, skalárnej energie a energie bodu nula, ktorá cez jadro atómu prichádza do hmoty a teda do tela.
Ľudská bytosť je schopná ovplyvniť prostredníctvom pocitov, ktoré sú vibrácie (konkrétne skalárne stojaté vlny), množstvo éteru vstupujúce do tela cez jadro atómov. Každý človek je pomocou citov schopný ovplyvniť krv ako aj hormonálny systém. V podstate celé telo sa dá ovplyvniť, alebo riadiť pocitmi lásky. Krv je mostom medzi fyzickou hmotou a nefyzickou – duchovnou hmotou, čiže antihmotou. Tento most je hranicou, ktorá sa prekročí pri vyžarovaní vibrácií určitej intenzity dosiahnutej v tele, pričom vtedy sa začne proces tkz. molekulovej transformácie, čiže fyzických, chemických ako aj biologických zmien v tele. Posledná fáza tejto hĺbkovej transformácie (transmutácie) z vás urobí tkz. breathariána, človeka žijúceho zo vzduchu a slnečnej energie. Pri určitých zmenách, prebiehajúcich v chémii krvi, založených na súhlasnej rezonančnej vibrácii, (v tele automaticky) zosilnejú pocity mieru, jednoty, lásky atď. a človek je schopný naladiť sa na vibračné pole obsahujúce informácie, ktoré neboli predtým k dispozícii. “
Michael: „Pravá informácia je nelokálnej povahy. Nemôže byť ani vytvorená alebo zničená, rovnako ako energia a hmota- teda jej forma, pretože tieto dve formy sa premieňajú jedna v druhú. Avšak informácie môžu byť zmenené reakciou s inými vlnami (pulzmi, ktoré tiež obsahujú informáciu) a sú súčasťou vedomia. Informácie majú schopnosť samo-organizácie a ich súčasťou je aj princíp syntropie/entropie, ktorý funguje na princípe dvojice komplementárnych polarít. Nosičom informácií nie je výhradne len svetlo (čiže viditeľná časť elektromagnetického spektra), ale aj iné časti elektromagnetického, ako aj zvukového spektra (vrátane infra a ultra rozpätia). Jednotlivci majú schopnosť dekódovať informácie, či už v podobe svetla alebo aj ďalších foriem. Naše vedomie fungujúce na princípe hologramu, obsahujúce vlny, ktoré sú nositeľmi informácií, reaguje s inými vlnami v prostredí okolo nás, ktoré tiež obsahujú informácie.
V závislosti na fáze, frekvencii, intenzite, vlnovej dĺžke, amplitúde, pootočení uhlu, a rotácii častíc (subatomických častíc, kvázi-častíc), sme schopní dekódovať informácie. Naša schopnosť prijímať a dekódovať informácie ďalej závisí na tom, akým spôsobom je svetlo obsahujúce informácie odrazené, ohnuté, alebo zlomené (jedná sa o reflexiu, refrakciu a difrakciu). Táto schopnosť ďalej závisí aj na tom, či sa jedná o implóznu vlnu, ktorá sa obracia sama do seba (vybuchne, imploduje do seba, teda smerom dovnútra a nie von) a ktorá akoby cestuje (vracia sa) späť v čase, alebo naopak, či sa jedná o explozívnu vlnu, ktorej informáciu sme schopní naplno vytiahnuť (buď cez channeling, stiahnutím do systému ako do počítača, alebo ju získať priamou vibračnou kogníciou), alebo z nej prijať len čiastočnú informáciu. Mimochodom, informácia sa dostáva do prostredia v pulzoch, alebo kvantách. (tkz. pulzové-kvantové informácie).
Domnievam sa, že najlepším zariadením na zber svetla je ľudská koža, pretože obsahuje melanín, ktorý je schopný absorbovať slnečné žiarenie. Za pomoci Na Cl (chlorid sodný), keď je fyzické telo ponorené v morskej vode, melanín spustí v tele reakciu, ktorej súčasťou je aj proces zvaný fotolýza, podobný fotosyntéze v rastlinách. V tomto procese zohráva kremík dôležitú úlohu, pričom v rámci tejto reakcie vzniká hélium produkovaný studenou fúziou za izbovej teploty v procese, ktorý zahŕňa kavitálno-rezonančnú nukleárnu transmutáciu, na základe rezonančných stojatých vĺn, ktoré pôsobia na princípe zrkadlovej fázovej konjugácie (phase conjugate mirror).
Rotácia vĺn je riadená univerzálnym (ako aj ľudským) vedomím. Vedomie sa skladá zo stojatých skalárov respektíve skalárnych vĺn. Vedomie naplno a správne funguje vtedy, keď je riadené tkz. súhlasnou- vzájomnou (súzvučnou) vibračnou rezonančou frekvenciou, ktorú produkujú pocity-city tkz. bezpodmienečnej lásky. Spin častíc, ako aj subatomických častíc závisí od zmeny intenzity tlaku toku éteru. Ľudské vedomie, pomocou citov a pocitov dokáže priamo riadiť tlak a teda aj množstvo éteru (prechádzajúce cez jadro atómu z bodu nula, teda vákua, do hmotného-antihmotného prostredia). Uhol pod ktorým subatomické častice rotujú okolo vlastnej osi sa zmení vtedy, keď sa zmenia naše pocity, alebo spôsob akým pociťujeme a preciťujeme, a ak dosiahneme dostatočne intenzívnu frekvenciu našich citov. Frekvencie produkované telom pri pocitoch čistej lásky, ktoré sú vlastne stojaté skalárne vlny, riadia funkciu hormónov, neurotransmiterov a proteínov v tele, rovnako ako tvorbu červených krviniek v kostnej dreni a črevách. To je aj dôvod, prečo niektorí senzibili dokážu stiahnuť pocity priamo z kostí a čriev a premeniť ich na tok informácií. Navyše niektoré typy stojatých vĺn (rezonančné, pozdĺžne, sférické sinusoidné skaláry), ktoré fungujú na režime tkz. fázovej konjugácie, dokážu regulovať tok éteru do jadra atómu a von z neho. Za určitých okolností môže nastať aj prípad anti gravitácie (alebo tkz. levitácie), ktorú je možné regulovať silou vôle. Okrem toho, stojaté vlny dokáže za určitých podmienok vytvoriť každý ľudský organizmus. Ľudské telo pracuje na princípe univerzálneho vedomia, čo znamená, že ako vedomie, tak aj ľudské telo (ktoré je z neho zložené) funguje na princípe samoregulácie, samo-navigácie, samo-organizácie, samo-regenerácie, samo-vyživovaní, samo-uchovaní, samo-podpory (za účelom večnej cirkulácie a premeny jedného druhu energie na iný). Všetky tieto princípy sa zakladajú na harmónii a samo-vyrovnávacej regulácii dvoch opačných síl, čiže explózie / implózie, expanzie / kontrakcie, muž / žena, plus / mínus, jin / jang, čiže dva komplementárne protiklady (ktoré nevedia existovať jeden bez druhého, nakoľko sa pretvárajú jeden v druhého a navzájom sa tak dopĺňajú) a tým vytvárajú trvalý a nikdy nekončiaci cyklický pohyb založený na princípe perpetuum mobile. Vedomie prakticky nebolo nikdy vytvorené a z toho dôvodu nemôže byť ani nikdy zničené. Šíri sa prostredníctvom vákua, skrze neho a v ňom. Vákuum samo o sebe nie je prázdne, ale plné potenciálu. Okrem neho prakticky neexistuje nič, žiadny čas, žiadny priestor. Pre ľudskú myseľ nie je nič nemožné. Sme skutočnými spolutvorcami. Môžeme zmeniť spôsob, akým sa chová svetlo a priamo s ním prostredníctvom nášho vedomia komunikovať a to tak, že naše city-pocity určitej frekvencie, (ktoré sa neskôr cez emócie pretavia do myšlienok a ktoré vlastne predstavujú elektromagnetické vibračné pozdĺžne stojaté vlnenie vo forme tónov) nasmerujeme na svetlo, čiže elektromagnetické vlny, ktoré potom vzájomne reagujú. Táto frekvencia je frekvencia čistej lásky. Láska je špeciálna frekvencia špecifických vĺn (pulzov) so špecifickou vlnovou dĺžkou, amplitúdou, intenzitou, fázou, spinom a angulárnou rotáciou a je potrebné, aby ju mainstreamové vedecké kruhy začali brať vážne. Frekvencia lásky nevykazuje žiadne napätie a teda nemôže byť detegovaná pomocou žiadnych prístrojov okrem ľudského organizmu respektíve ľudských pocitov. Paranormálne aktivity a procesy ako teleportácia, poltergeists, telekinéza, kontakty mimozemšťanov a inteligencií iného ako zemského pôvodu, mimotelových zážitkov, zážitkov blízko smrti, duchovno transformačné zážitky, Deja vu, hypnagogia, astrálne cestovanie, astrálne projekcie, interdimenzionálne cestovanie, levitácia, cestovanie pomocou orbov, pozorovanie na diaľku (RV), asociatívne pozorovanie na diaľku (ARV), čítanie z kryštálovej gule, komunikácia s duchmi, channeling, priame vibračné poznanie, telepatia, syn-chronicita, kruhy v obilí, jasnozrivosť, proroctvo, ESP, spontánna vyliečenie, atď., možno pripísať unikátnemu modelu nášho vesmíru (pričom ľudské vedomie je jeho súčasťou), ktorý je riadený ako homonymická/ holografická sebestačná samoregulačná štruktúra založená na stojatých, pozdĺžnych, vibračno pulzačných, nehertzových, skalárnych cyklicko- sínusoidných (elektrotonálnych-elektrozvukových) vĺn, ktoré tým, že takpovediac striedavo pulzujú raz v hmote, teda existencii, a potom zase mimo nej, vďaka spôsobu tkz. komplementárnych vzájomne sa doplňujúcich polarít, spôsobujú to, že vesmír sa vyvíja v nekonečne sa opakujúcich cykloch perpetuálneho pohybu. “

Stretnutia a schôdze mimo tela: Mesiac a Mars:

Julia: „Michael mi povedal, že sa zúčastňuje na pravidelných stretnutiach mimo tela (počas mimotelových zážitkov), so stovkami ďalších ľudí z planéty Zem, ktorí tiež dokážu fungovať v režime mimo tela. Vrámci týchto spoločných stretnutí mimo tela sú zúčastnení informovaní o rôznych témach záujmu a významu, rovnako ako aj najnovšom vývoji a ďalšom smerovaní Zeme. “
Michael: “ Stretávame sa mimo tela a hovoríme o rôznych témach. Prednášajú nám tiež významní ľudia, ktorí kedysi žili na Zemi. Informácie dostávame tiež od rôznych entít, ktorých pôvod nie je planéta Zem.
Raz som sa napojil na entitu, ktorá bola tiež mimo svojho tela, ale táto entita nebola už medzi živými a mohla byť mimozemského pôvodu. Povedala mi, že pod povrchom Marsu sa nachádzajú veľké ložiská zlata. Táto entita poznala presné umiestnenie ložísk zlata na Marse. Práve tieto ložiská môžu byť dôvodom, prečo v budúcnosti budú rôzne frakcie o Mars bojovať. Na Marse boli v minulosti fungujúce pyramídy. Niektoré z nich tam zostali, ale nie sú funkčné. Tieto pyramídy boli postavené rôznymi mimozemskými civilizáciami za účelom získania energie. V budúcnosti budú existovať oficiálne (nie tajné, ako v súčastnosti) expedície zo Zeme na Mars za účelom preskúmania do akej miery podmienky na Marse umožňujú budovanie kolónií a miest pre budúce osídľovanie Marsu. Projekty a expedície na Marse prebiehajú aj v súčasnosti, avšak informácie s tým súvisiace sú držané v tajnosti.
Planétu Mars navštevuje mnoho návštevníkov z iných planét a systémov mimozemských civilizácií. Hlavným dôvodom týchto návštev je / bolo hľadanie na Marse celého radu rôznych nerastných surovín. Domnievam sa, že v budúcnosti sa ľudia zo Zeme usadia na Marse. Ľudia tam budú žiť za účelom výskumu a ďalších činností. Zlato na Marse sa ťažilo v minulosti a v budúcnosti táto ťažba ako aj ťažba niektorých drahých kovov, ktoré sa na Zemi nenachádzajú, bude pokračovať. Tieto kovy majú iné charakteristiky a vlastnosti v porovnaní so zemskými kovmi. Atmosféra na Marse je podobná atmosfére na Zemi, preto sú tam ľudia schopní sa pohybovať bez kyslíkovej masky. Vláda USA má postavené (tajné) budovy na Mesiaci, ale táto informácia je pred verejnosťou (zatiaľ) oficiálne skrytá. V budovách na Mesiaci sa ľudia môžu pohybovať bez kyslíkových masiek. Co sa týka Marsu, existuje tam tečúca voda. Sú tam aj jazerá. Dosť veľké. Na Marse vlastne existovali celé moria a oceány, ktoré sú však teraz vyschnuté. Žijú tam aj ryby, jašteričky a rôzny hmyz. Tečúcu vodu som na Marse videl (už) v roku 1998 (keď sa ma na to pýtala Julia a zaznačila si to do denníka). NASA túto skutočnosť oficiálne oznámila v septembri 2014. Je zaujímavé, že v budúcnosti budú na Mesiaci existovať farmaceutické závody na spracovanie a výrobu liekov. Stavba niektorých sa už začala. “

Michael: „Pyramídy v Egypte boli postavené Egypťanmi s pomocou mimozemských civilizácií a za použitia laserových technológií a levitačných techník. Existuje mnoho pyramíd na dne oceánu, ako aj na Marse. V Egypte ďalej existujú energetické mriežky napojené na iné dimenzie, vďaka ktorým môžete z niektorých špecifických lokalít v Egypte cestovať v čase a iných rozmeroch a dimenziách.
Pyramídy sú elektrárne. Generujú energiu, a môžu byť použité na iterdimenzionálne cestovanie a cestovanie vo vesmíre. Vrchol Veľkej pyramídy v Gize bol z Egyptu úmyselne prevezený a skrytý. Potom, ako ho našiel jeden archeológ, bol ukradnutý nemenovanou tajnou službou. Pyramída nie je schopná fungovať bez jej vrchnej časti.
Mimozemské civilizácie v minulosti navštívili Egypt a zotročili egyptský ľud. Používali ľudí na spracovanie rýdzeho zlata, nájdeného v podzemí. Energia z pyramíd sa v tomto procese využívala.
Mimozemské civilizácie a inteligencie iného ako zemského pôvodu prišli do Egypta, aby získali zdroje (nerastné suroviny, atď.). Potom ako už Egypťanov nepotrebovali, vyvraždili ich, pretože nechceli, aby používali sofistikované technológie, zavedené mimozemskými civilizáciami. Egypťania verili v to, že tieto civilizácie boli bohovia. Michael si spomína na svoj (kvázi) minulý život, keď žil v Egypte a tiež bol využitý na ťažbu zlata. Pamätá si aj ako boli pyramídy postavené. Niektorí z predstaviteľov mimozemských civilizácii boli roboti; iní len čiastočne robotický. Niektorí mali štyri nohy. Túto skutočnosť môžeme pozorovať v hieroglyfoch na pyramídových stenách. Na vyhĺbenie dier do zeme (za účelom uľahčenia ťažby) používali v Egypte lasery. Egypťania tiež používali elektrárne na výrobu energie a špeciálny stroj na produkciu jedla, (zabezpečený mimozemskými civilizáciami). Pyramídy sú mimochodom po celom svete a sú skryté aj pod zemou a na dne oceánov.

Portály a „brány“ vo vesmíre:

Michael: “ Portály a brány existujú na mnohých miestach vo vesmíre. Aj maternica ženy je takým portálom: je to tunel, prostredníctvom ktorého prichádzajú univerzálne (kozmické) energetické toky a ktorým prechádza takzvaná duša keď vstupuje do ľudského plodu. Niekedy sa portál v maternici otvorí a žena môže otehotnieť, bez toho aby mala pohlavný styk. Energia, ktorá dá v budúcnosti základ plodu, vstúpi cez bránu maternice, ktorá sa za určitých okolností otvorí pomocou rezonancie a prijme energiu potrebné pre vytvorenie zárodku dieťaťa (aj bez predchádzajúceho sexuálneho pomeru).
Brány a portály tiež existujú na špeciálnych miestach v rôznych častiach krajiny (na súši ako aj v oceánoch). V prípade, ak nejaká loď pláva cez takéto špeciálne miesto v oceáne, môže sa stať, že celá loď sa premiestni v čase, čiže nastane tkz. cestovanie v čase. Aj v rámci vesmíru sa dá cestovať (v čase, intra aj interdimenzionálne). Brány existujú aj na špecifických miestach v slnečnej sústave. Niekedy vytvára vchody a brány samotné Slnko. Cez jednotlivé farby svetla sa totiž dajú otvoriť portály. Ak ste v blízkosti takejto brány automaticky do nej budete vtiahnutí. Potom sa už nemôžete vrátiť cez rovnakú bránu akou ste vstúpili. Musíte použiť inú bránu. Teplota, farby elektromagnetického svetla a gravitácia vplýva na otváranie respektíve, zatváranie týchto brán a portálov. Brány sa často pohybujú, menia svoje umiestnenie, otvárajú sa a zatvárajú, nie sú statické.

Príroda:

Michael: „Stromy tvoria špeciálne energetické formy, ktoré sa môžu na Zemi dožiť aj 2000 rokov. Vyžarujú krásnu modrú a zelenú auru. Sú to zvláštne energie. V tkz. minulých životoch boli stromy napr. ľudia a zvieratá. Keď zlomíte strom (alebo jeho časť), alebo sa k nemu správate násilným spôsobom, je to vlastne útok (na živú podstatu). Takéto správanie dokáže spôsobiť stromu bolesť. Keď sa to stane, strom je veľmi smutný, prežíva emócie, doslova plače a je deprimovaný, pretože časť energetickej signatúry stromu bola nenávratne narušená. Viem to, pretože keď sa dotknem takéhoto stromu, cítim jeho bolesť. Michael raz telepaticky komunikoval s malou rybou v pohári (akváriu). Ryba mu telepaticky odkomunikovala správu, že sa jej vcelku páči, keď jej niekto do akvária vsúva prsty a chce sa s ňou akoby hrať. Ryba sa ďalej posťažovala, že je osamelá a uprednostnila by, keby sa k nej do akvária pripojili aj ďalšie ryby. Táto ryba sa cítila osamelá. Ryby dokážu prežívať pocity, ako je smútok a alebo šťastie. Ryba ďalej požiadala, aby bolo akvárium v izbe presunuté na iné miesto, pretože miesto, kde sa nachádzalo jej očividne (z nejakých dôvodov) nevyhovovalo.

Zážitky blízko smrti (Near Death Experiences):

Michael: „Raz som zažil cestovanie tunelom, ale nebolo to súčasťou zážitku na prahu smrti. Bolo to v rámci mojich pravidelných mimotelových zážitkov. Dospel som k záveru, že tkz. tunelový jav (alebo cesta tunelom pri zomieraní) ku ktorému dochádza väčšinou pri zážitkoch blízko smrti (NDEs), sa môže vyskytnúť aj v rámci mimotelových zážitkov. Mimotelové zážitky existujú na rôznych úrovniach a sú neoddeliteľnou súčasťou každého zážitku blízko smrti. “

Čo sa stane, keď zomrieme:

Michael: „Pre väčšinu ľudí platí, že sa dostanú do nového tela. Niektorí ľudia môžu potom čo zomrú, trpieť bolesťou z minulých životov (túto bolesť pritom pociťujete, ako reálnu bolesť). Mimochodom osoba nie je na 100% mŕtva, kým sa znovu nenarodí v inom tele. Len preto, že niekoho fyzické telo zomrelo na Zemi, (teda vo fyzickej 3D realite) neznamená, že je skutočne mŕtve (aj v iných dimenziách). Niektorí ľudia po smrti čakajú, aby sa vrátili späť na Zem (v inom tele). Takže pre niektorých je to nové telo (na Zemi), pre iných vyššia (dimenzionálna úroveň). Niektorí ľudia trpia chorobou, alebo traumou (v duchovných telách, ktoré pokračujú žiť po smrti) a to aj napriek tomu, že ich telo fyzicky zomrelo. Čiže na smrti vôbec nezáleží. Pokiaľ sa (zomrelý) človek znovu nenarodí, stále je schopný cítiť bolesť. Viem to stopercentne, nakoľko som bol svedkom takéhoto diania už mnohokrát.
Samotní ľudia (svojim cítením, emóciami a myslením) môžu, alebo nemusia mať vplyv na dátum a okolnosti svojej vlastnej smrti. Záleží to od toho na akej farbe svetla (alebo vlnovej dĺžke elektromagnetického žiarenia) vibruje ich svetelné (energetické, aurálne) telo. Potom, ako sa toto telo dostane za určitú frekvenciu (EM spektra), už budúcnosť zmeniť nemožno, a teda ani súčasnosť, ani minulosť zároveň (nakoľko tieto sú prepojené). V tomto prípade si nedokážete zmeniť (ovplyvniť) ani dátum svojej vlastnej smrti. “

Duša a DNA:

Julia: „Sú rodičia detí predurčení? Na základe čoho si rodičia vyberajú deti (ako sa deti dostanú k tým správnym rodičom)? Zodpovedá za to tá správna konštelácia slnečnej energie v čase, keď nastáva počatie dieťaťa?“
Michael: „Áno, väčšinou, ale nie vždy. DNA je dôležitá, ale v inteligencii dieťaťa nezohráva až takú dôležitú úlohu. Život (živá duša dieťaťa) potom, čo vajíčko splynie so spermiou je ešte nejaký čas mimo maternice matky. Do jej tela sa dostane (vletí) až niekoľko týždňov potom, ako žena otehotnie. Zárodok bez duše sa teda na počiatku (tehotenstva) skladá iba z buniek, zatiaľ sa tam nenachádza skutočné vedomie. Takzvaný slnečný vietor, tj. slnečná energia iónov, má na plod veľký vplyv. DNA je dôležitá, ale nie je najdôležitejšia. DNA nie je DNA, ako ju poznáme. Je to vlastne kód farieb (EM žiarenia a farebných vzoriek-šablón). “

Michael a Julia
Odpovede:
(Kapitola 8, Nový človek)
E: „Čo sa týka detí na základniach; to, čo sa učia na týchto základniach je v porovnaní s tým, čo sa učí vo verejných školách je veľmi odlišné. (Utajené) školy existujú na dne oceánu, v podzemných základniach a na základniach mimo planéty. “

Julia: „Môžem potvrdiť existenciu škôl v podzemných aj mimo-planetárnych základniach. Zmienil sa o tom aj Michael “

E: „V súčastnosti sa pracuje na výrobe nového mesiaca „. Existuje mnoho mesiacov, ktoré sú umelé (telesá), napr. okolo Saturnu a Jupitera a na ďalších miestach. Tieto mesiace majú na niektorých ľudí vplyv. Po spojazdnení tohto nového mesiaca budeme všetci kontrolovaní. Niet žiadneho spôsobu, ako sa tomu vyhnúť. Jeho účelom je ovládanie mozgových vĺn v mozgu. “

Julia: „Môžem potvrdiť. Michael často cestuje na mesiace patriace Jupiteru. Je tam aj život. Tiež môžem potvrdiť, že mesiac ovláda myseľ, nakoľko obsahuje magnetický zvukovo vibračný komponent, ktorý je súčasťou skalárnych vĺn, a ktorý za túto kontrolu zodpovedá. Elektrický komponent takúto kontrolu nemá (aj keď sa na jej vykonávaní podieľa). Magnetický komponent áno, a ním vlastne mesiac je. “

E: „V podstate sa zameriavajú na ľudí, ktorí sú (z nejakého dôvodu) výnimoční a dávajú pozor na to, aby sa títo ľudia nedostali (vibračne) vyššie ako prístroj (zariadenie s ktorým tí, čo sa týchto ľudí snažia riadiť, pracujú). Snažia sa (totiž) ovplyvniť moje vedomie a zároveň aj moju osobu. “

Julia: „Môžem potvrdiť.“

E: „Farba kože: takže niektorí sú modrí, niektorí siví. Väčšinou však modrí. Niektorí zo skupiny Šedých (tkz. Šediví alebo Šeďáci) sú dobrí; niektorí zo skupiny Šedých sú zlí. Niektorí zo skupiny Modrých sú dobrí; niektorí zlí, niečo ako pri rozpoltenej osobnosti. Niektorí zo Šedých vyzerajú ako kybernetické organizmy, iní zase ako klony. Niektorí Šedí sú vysokí, iní zase nízki a niektorí nemajú nos. Určitá skupina z nich je napojená na skupinu (ľudí tu na Zemi) a robia tu nie práve príjemne veci.“

Julia: „Áno, môžem to potvrdiť na základe informácii, ktoré mám od Michaela. Je okrem iného aj v (telepatickom) kontakte s Nikolom Teslom (v rámci svojich mimotelových zážitkov). Tesla napr. za účelom telepatickej komunikácie využíval aj svojho holuba, ktorý bol jeho domáci maznáčik. “

E: „Priniesol som informácie o pyramídach a vode. Voda je zdroj energie a pyramídy sú (vlastne) portály-brány (do iných dimenzií), keď sa v blízkosti nich nachádza voda. Portál-brána vzniká (otvára sa) keď sa priblížite (dostatočne blízko) k (určitej) energii. “

M: „Čiže pyramída v spojení s vodou blízko nej, môže vytvoriť portál?“

E: „Áno. Keď je voda úplne čistá, je zdrojom energie. Nekonečným (zdrojom energie). Voda zásobuje energiou portály a iné dimenzionálne rozmery (iné dimenzie); v podstate ich poháňa. “

Julia: „Som v šoku. Presne to isté tvrdí aj Michael. Michael hovorí, že voda ako zdroj energie môže poháňať aj ľudské telo. Môže otvoriť portály, čakry v tele. Ale musí byť čistý, napr. ako minerálny prameň z prírody. Voda vie do seba skopírovať (ako odtlačok) kompletnú energetickú signatúru objektov, alebo predmetov. Môže prijímať informácie, ukladať ich a neskôr na základe týchto informácií vplývať na prostredie v podobe frekvencií, ktoré môžu mať vplyv na ľudské vedomie. Ľudské vedomie je teda schopné tieto informácie z vody vytiahnuť.

E: „…je to špecifická frekvencia. Proces zhmotňovania je vlastne veľmi jednoduchý: vstúpite do vašej mysle a „naladíte sa (na tú správnu frekvenciu).“ Neviem to vysvetliť slovami. “

Julia: „Môžem potvrdiť. Táto frekvencia vlastne prvotne vzniká v týmuse (žľaza s vnútorným vylučovaním), ďalej pokračuje do kostrče, odtiaľ do sleziny, hypotalamusu, hypofýzy, šišinky mozgovej a potom udrie do časti na vrchole lebky, ktorá sa nazýva fontanela a vráti sa späť do týmusu, čim sa ukončí organický kruh cirkulácie energie (frekvencie), ktorý je prirodzený ľudskému organizmu. Michael má schopnosť cestovať cez portály a (brány). “

E: „Musím sa dostať do Veľkej pyramídy v Egypte, pretože tam sa nachádza energia Oriónu. Táto energia je napojená na Orión a Sírius. Musím ísť do (jednej z ) miestností (v Giza pyramíde), pretože sa tam nachádzajú potrebné frekvencie a tie majú schopnosť aktivovať zostávajúce množstvo informácií, ktoré sú ešte v mojom tele potrebné aktivovať. Tým sa vlastne všetky procesy v mojom tele urýchlia. Na tomto princípe sa vlastne táto technológia zakladá. Cez tento portál dostanete prístup ku všetkému na tejto planéte. “
Julia: „Môžem potvrdiť. Práve teraz, mám husiu kožu po celom tele. Nechápem, ako sa informácie od E. a Michaela môžu zhodovať až do takejto miery. Je to neuveriteľné. Je to akoby stiahnuté z jedného zdroja. “

E: „V podzemných základniach sa nachádzajú miesta, kde sú duše niektorých ľudí, ktoré nie sú odtiaľ. Ďalej sú tam aj fyzické telá ľudí, ktorí sú priamo odtiaľ. Čiže je to akási zmes, akási odnož novej civilizácie. “

Julia: „Môžem potvrdiť. Môj syn mi povedal o civilizácii alebo skupine ľudí, ktorá žijú v podzemí. Majú pokročilé technológie a nejaké veci učili aj môjho syna, keď bol v kontakte s inteligenciami iného ako zemského pôvodu. Povedal mi ešte v roku 2010, že mu ukázali základy materializácie (zhmotňovania) a dematerializácie (odhmotňovania) za použitia nejakého nástroja, ktorý vyzeral ako palica (tyč). Povedal mi, že ľudia tam dole komunikujú telepaticky. Môj manžel mal mať otvorených šesť vlákien DNA v roku 2010. Najvyššie množstvo vláken otvorených v súčasnej dobe na Zemi bolo osem (v roku 2010). Niektorí mnísi v Himalájach majú tiež otvorený takýto počet. Ja by som údajne mala mať podľa môjho syna otvorené 4 vlákna (v roku 2010). On by mal mať otvorených v tej dobe 5 vláken. “

Otec: „E. mi dnes povedal, že existuje mnoho mesiacov, ktoré sú umelé; vytvorené veľmi dávno a využívajú sa na rôzne veci. “

Julia: „Michael sa o mesiace dosť zaujíma. Často cestuje na mesiace planéty Jupiter. Povedal mi, že Mesiac ovplyvňuje (predstavuje) ženskú, magnetickú časť ľudskej bytosti, zatiaľ čo Slnko ovplyvňuje elektrickú časť, teda mužskú časť takpovediac. Slnko vládne Mesiacu. Medzi faktormi, ktoré napríklad rozhodujú o povahových črtách novorodenca sú aj slnečné erupcie a energie zo Slnka (vo forme solárneho vetra). Teda genetická časť a DNA nezohrávajú pri formovaní novorodenca až takú významnú úlohu (ako sa predpokladá). “

Otec: „E. mi rozprával o veciach, ktoré sú pridávané do potravín a do vody, ako chemtrails a rádiové vlny, napríklad voda znečistená fluoridom. E. hovoril, že tieto znečistenia znižujú u ľudí inteligenciu, robia ich akoby hlúpejšími, akoby nemohli (logicky) uvažovať. “

Julia: „Áno, toto môžem slovo za slovom potvrdiť. Michael cíti, vidí a identifikuje čuchom chemikálie v geneticky modifikovaných potravinách a pozoruje ako ich frekvencia ovplyvňuje ľudské telo.“

E: „Bolo mi ukázané, že energetická mriežka (niektorí ju nazývajú morfologickou mriežkou), bola informačnou kontrolou energie a vedomia, a nastavilo sa cez ňu vedomia vo forme náboženstva. Takže, informačná kontrola bola nastavená na ovplyvňovanie vedomia a peniaze na (ovplyvňovanie) srdca, pretože obe sú energetické meny. “

Julia: „Môžem potvrdiť. Naozaj som prekvapená, pretože presne toto tvrdí aj Michael. E a Michael dokonca používajú presne tie isté výrazy.“

E: „Ľudí chceli udržať v slepote a nechápavosti pomocou (ľavej polovice mozgu), v ktorom vlastne prúdi umelo zmenená energia Saturnu, ktorá nemôže postupovať prostredníctvom emócií až ku srdcu, ktoré predstavuje pravú energiu mozgu, ktorú niektorí nazývajú božskou ženskou energiou. “

Julia: „Áno, môžem potvrdiť. Avšak jedná sa o pocity, nie emócie. Emócie majú elektromagnetický základ; pocity sú naopak vibrácie (vibračná, zvuková vlna), pričom emócie sú tvorené pocitmi, nie opačne. Srdce, ako orgán, pracuje na báze pocitov. Nachádzajú sa tam vlny vibračno zvukového kompresno pozdĺžneho režimu v porovnaní s priečnym režimom elektromagnetických vĺn, ktoré sa nachádzajú v mozgu. Srdce je takpovediac prevádzkované pocitmi (založenými na vnútornej vibrácií), zatiaľ čo elektromagnetické vlny mozgu je oscilácia zvonku. “

Otec: „Je to akoby vojna frekvencií alebo vojna o kontrolu vedomia. Vedia, že nemôžu zastaviť prebúdzanie sa (ľudí) do vyššieho vedomia, tak preto sa ho snažia utesniťa umlčať. E. v podstate hovorí o tom, že existujú cielení jednotlivci, (na ktorých sa útočí) energetickými zbraňami. Je to ako roamingový superpočítač, ktorý kontroluje kde sa u ľudí nachádzajú skalárne alebo mozgové vlny. Keď upadnete do bezvedomia tak ste automaticky sledovaní, vytvoria Váš profil, čiže kto ste, kde ste, aj informácie o Vašej minulosti. Radšej by som rozprával o veselších veciach ako tieto. “

Julia: „Správne.“

O vode:

Otec: „E. tiež spomínal, že potom ako sa voda očistí, môže sa naplniť energiou. Povedal tiež, že ak sa takáto voda vypije napomôže v procese prebúdzania sa (do vyšších dimenzií). Voda je schopná ľuďom pomáhať, pretože je viacrozmerná. Zvyšuje dimenzie a dostane vás tam, odkiaľ sa môžete posunúť ďalej. “

Julia: „Áno, môžem potvrdiť. U mňa začalo masívne sťahovanie informácií (z môjho vnútorného systému) v roku 2007. A odrazu som začala piť desať až dvanásť litrov vody denne, čo je na takú malú osobu ako ja, ktorá má štyridsaťpäť kilogramov príliš veľa vody. Priateľka lekárka ma odporučila na testy za účelom zistenia, prečo pijem toľko vody. Všetky testy boli v poriadku, ale bolo mi povedané, že môže byť problém s mojím hypotalamusom alebo hypofýzou, ktoré zodpovedajú za príjem a reguláciu vody v tele. Bolo mi povedané, že tieto mozgové orgány u mňa fungujú odlišne od ostatných ľudí. Ja viem, že vodu, ktorú pijem používam pre sťahovanie a dekódovanie informácií, ktoré sťahujem zo systému. Keď sťahujem informácie, moje oči sú zatvorené a ja buď automaticky hovorím alebo píšem to, čo prichádza z mojej mysle; a páve vtedy potrebujem zvýšený príjem vody. Fľaše vody mám všade, v každej izbe doma a všade ich aj so sebou beriem. Voda obsahuje určitú energetickú signatúru, ktorá je schopná reagovať s frekvenciami Vášho tela. Voda nielenže dokáže prijať a vytiahnuť informácie z ľudských pocitov, emócií a myšlienok, ale s nimi môže aj reagovať a pracovať s nimi.
Krv má presne takú istú schopnosť, ale na vyššom stupni než je voda (vieme, že krv je vlastne zložená z vody). Keď svoje myšlienky vložíte do vody a niekto tú vodu vypije, ten niekto potom môže tieto myšlienky dostať do svojho energetického systému a dokonca konať a postupovať podľa týchto (cudzích) myšlienok. “

Otázky:
Dr. Rudy Schild 2016.
Dr. Schild je výkonným riaditeľom americkej nadácie FREE (Nadácia pre výskum kontaktov s mimozemskými civilizáciami) a vedecký astronóm z Harvardského Centra Pre Astrofyziku. V rámci svojej rozsiahlej kariéry sa venoval skúmaniu tmavej hmoty, čiernych dier a pôvodu a štruktúre kozmického priestoru. Zaujíma sa tiež o podstatu časopriestoru vo vesmíre a snaží sa o formulovanie jej koherentného pochopenia. Ako šéfredaktor Žurnálu Kozmológie sa pokúsil rozšíriť jeho obsah o vedecké skúmanie podstaty vedomia a vesmíru. Dr. Rudy Schild bol blízky priateľ zosnulého Edgara Mitchella, spoluzakladateľa nadácie FREE a účastníka misie na Mesiac Apollo 14, ktorý na povrchu mesiaca pracoval.

Dr. Schild spolupracuje s Michaelom, aby sa dozvedel ako on chápe mimozemské inteligencie, kontakty s nimi, kontakty s mimozemšťanmi, fungovanie vesmíru, planét, interdimenzionálnych galaxií a iných informácií, ktoré bol Michael schopný zhromaždiť na základe svojich viac ako 40 ročných skúseností a pozorovaní v rámci svojich mimotelových zážitkov. Podľa vyjadrenia Dr. Schilda sú Michaelove názory a zistenia z cestovania mimo tela v súlade s jeho vlastným výskumom v astrofyzike, ktorý trvá viac ako ako 40 rokov.

Nasledujú parafrázované výskumné otázky, ktoré Rudy Schild zaslal Michaelovi za účelom získania odpovedí. Otázky sa týkajú zaujímavých tém v odbore astrofyziky a Michaelovi boli zaslané v júli 2016.

Otázky a odpovede: typ ÁNO-NIE

Dr. Schild: V rámci svojich mimotelových zážitkov, skúmali ste niekedy vo vesmíre studené, matné objekty, ktoré sa podobajú planétam a ktoré sa nachádzajú v rozľahlých priestoroch vesmíru medzi hviezdami? ÁNO NIE?

Michael : Rozhodne áno

Dr. Schild: Zachytil som totiž ich gravitačné pole. Nazývam ich „túlavými planétami“. Podľa mojich výskumov by mali mať pevné hmotné jadro s atmosférickými plynmi, klímou a počasím podobným, aké poznáme z našej planéte Zem, a to aj napriek tomu, že v ich blízkosti sa nenachádza Slnko, ktoré by im dodávalo teplo.

Michael: Áno, majú klímu a atmosféru, a áno majú pevná jadra.“ Za planétou Pluto sa napríklad (skrýva) nachádza jedna planéta, ktorá má klímu a atmosféru, ale veľmi drsnú. Táto planéta má oceán bez oxidu uhličitého.

Dr. Schild: Nemáte vedomosť, či tieto túlavé planéty (alebo inej planéty) podporujú primitívne formy života, akými sú napr. naše pozemské extremofily? (ktoré sa nachádzajú napr. v zamrznutých chladných regiónoch na Zemi)

M: Určite áno. Ja viem s určitosťou povedať o túlavej planéte nachádzajúcej sa za Plutom. Je to studená planéta. Ľudia skrátka musia akceptovať, že táto planéta má život.

Dr. Schild: Zohrávajú (zohrávali) tieto túlavé planéty úlohu pri formovaní života v rámci nášho vesmíru?

M: Definitívne áno

Autorka knihy Mary Rodwell:

Mimotelové zážitky boli identifikované ako kľúčové skúsenosti prežité v rámci kontaktov s mimozemskými civilizáciami. Prieskum preukázal, že osemdesiat percent z tých, ktorí zažili kontakty s mimozemskými civilizáciami zažili aj mimotelové skúsenosti.
Domnievam sa, že informácie v tejto kapitole ponúkajú hĺbkové a detailné porozumenie fenoménu mimotelových zážitkov, tak ako ich opisujú Julia s Michaelom. Mimoriadne detaily z prežitých mimotelových zážitkov, ich prežívanie a preciťovanie z multidimenzionálneho pohľadu, sú podľa môjho názoru veľmi poučné a veľmi zaujímavé. Už z toho dôvodu, že až osemdesiat percent z tých, čo zažili kontakty s mimozemskými civilizáciami, zároveň zažili aj mimotelový zážitok, som presvedčená o tom, že tieto informácie môžu byť nesmierne užitočné na mnohých úrovniach, ako pri overovaní vlastných mimotelových zážitkov, tak aj pri snahe im porozumieť.
Verím, že tieto informácie nám umožnia získať širší prehľad o povahe reality a o tom, akým spôsobom dochádza k rozšírenému stavu vedomia počas mimotelového zážitku. Táto kapitola ďalej ponúka informácie o tom, čo všetko je možné zažiť a naučiť sa, pokiaľ ide o povahu osobnej reality ako aj samotného vedomia.
Poznámka: Znalosti (a informácie) ponúknuté v tejto kapitole sú plne vysvetlené nielen v knihe, ktorej autorkou je Julia (Sellers) a ktorá sa práve prekladá do angličtiny, ale aj prostredníctvom jej seminárov zameraných na podstatu mimotelových zážitkov.

Julia Sellers – Lektorka, autorka, koučka
Narodila sa v Bánovciach nad Bebravou, na západnom Slovensku (bývalom Československu) a v roku 1995 zažila prvý mimotelový zážitok. Odvtedy venuje svoj voľný čas štúdiu mimotelových zážitkov. Zaujíma sa o kvantovú fyziku, voľnú energiu (free energy), anomálnu kogníciu, zážitky blízko smrti a témy týkajúce sa zlúčenia vedy a náboženstva. Má tri tituly. Študovala v bývalom ZSSR, na Slovensku a USA. Študovala nasledovné odbory: právo, žurnalistiku, Ruské teritoriálne štúdiá, manažment, fytopatológiu.
Ovláda 4 svetové jazyky, má dvojité občianstvo: slovenské americké. Pracovala ako prekladateľka-tlmočníčka, lektorka anglického a ruského jazyka, učiteľka angličtiny ( na prvej súkromnej škole v rámci SR zameranej na výuku detí s behaviorálnymi problémami), výkonná manažérka, šéfka medzinárodnej sekcie volebného tímu v prezidentských voľbách SR, poradkyňa pre zahraničné vzťahy ex-premiéra SR, analytička oddelenia medzinárodných vzťahov, zástupkyňa Centrálneho volebného tímu, dopisovateľka, zahraničná korešpondentka akreditovaná na MZV USA a v Zahraničnom tlačovom centre USA vo Washingtone, D.C., lobystka a novinárka na voľnej nohe. Pracovala tiež v Nadácii za ústavnú vládu vo Washingtone, D.C.
V súčasnosti prednáša o mimotelových zážitkoch na Slovensku a v Českej republike.

Úryvok z knihy: NOVÝ ČLOVEK
Autor: MARY RODWELL
Kapitola XX – Cestovatelia medzi dimenziami.
Preklad: Julia Sellers

3 491 pozretí

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.