Psychofonetika – metóda sebauvedomenia a obnovy celého človeka

Psychofonetika je metóda sebauvedomenia a obnovy celého človeka: tela, životnej energie, duše i ducha.

Psychofonetika je výnimočná tým, že poskytuje praktické nástroje na zmenu a vyzdravenie na základe spoznania príčin a súvislostí pomocou metodickej empatie.
Psychofonetika je inovatívny nástroj moderného poradenstva, koučingu a terapie. Poskytuje nástroje k prehĺbeniu vlastnej kreativity, vitality a spirituality a umožňuje nám tak obohatiť a spevniť svoj osobný i profesijný život. Ako jeden z mála terapeutických smerov otvorene pracuje s rozvojom človeka ako celostnej ľudskej bytosti – telo, duša, duch (vedomie, JA). Uznáva úlohu vedomého JA ako kľúčovú pre osobný rozvoj človeka… viac info

Môžete sa naučiť „čítať“ vašu dušu i duše iných ľudí. S hlbokou empatiou tvoriť a udržiavať blízke a teplé ľudské vzťahy na základe porozumenia sebe – seba-empatia je základom. Čistiť staré vzorce, meniť stopy v pamäti z detstva, liečiť traumy, napomáhať z úzkostí a depresií, zlepšovať a zachraňovať vzťahy, riešiť psychosomatické problémy….

Zakladateľom Psychofonetiky a Persephone Inštitútu, prezident PACE Praha je Yehuda Tagar – riaditeľ Persephone inštitútu a školiteľ profesionálnych kurzov. Izraelsko-austrálsky psychoterapeut a medzinárodný prednášajúci so sídlom v Kapskom meste. Vedie vlastnú prax, výuku a prednášky v Austrálii, na Novom Zélande, Juhoafrickaj republike a Anglicku od roku 1991.

Aktuálne prednášky, kurzy a terapeutické sedenia s Yehudom Tagar nájdete na stránke pace.sk

Čo môžete na workshopoch riešiť?

Čokoľvek, čo považujete za problematické, čo riešiť chcete a ste ochotní prevziať za to zodpovednosť a týka sa to vás samotných. Napríklad, najrôznejšie strachy, hnev, neistota, neschopnosť konať, prokrastinácia, neželané a opakované reaktívne správanie, projekcie, závislosti, dôsledky zneužívania, sebanenávisť, bolesť (telesná či duševná), ale aj potrebné zmeny ako dôležité životné rozhodnutia, vzťahy (rodinné, partnerské, pracovné), osobný rast a rozvoj.

Yehuda Tagar bude prednášať aj na akcii:

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 672 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach EZOpress sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie.
EZOpress dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com Ďakujeme