Svetová história bola vytvorená len v XVII storočí

Joseph Scaliger (1540 – 1609) vymyslel koncepci hisTORIE (tj. FILTR ZNALOSTÍ) se všemi souvisejícími principy, jako je vývoj Země a národů a to až do 16. a 17.století.

Joseph_Justus_Scaliger

Joseph Justus Scaliger

Takto se vyprojektovaly neexistující Římská, Řecká a Franská říše, zkreslila se Antika a konalo se neexistující „stěhování slovanských národů“. Vymysleli se „klasičtí“ řečtí a římští autoři, a středověké kroniky.

Cílem je skrýt tisíciletou Državu Slavjanů a Árijců a to Rassénii, Velkou Skýtii a Velkou Tartárii, a toto období překrýt historickým falzem tzv. západní civilizace.

FILTR NAUKY za účelem vytvoření monopolu na Poznání, včetně poskytování vzdělávání, zkreslení Dějin včetně odmítnutí nálezů předkládaných o minulosti, falšování archeologických nálezů, chronologie knih, uměleckých děl, mincí, vkládání listů do letopisů, kronik. Podsouvání textů napsaných ve jménu jiných autorů. Falšování současného přírodovědeckého výzkumu v chemii, biologii a ostatních vědách.

– Kdo a proč falšuje Dějiny
– Kde byli do hisTORIE vloženy smyšlené události a osobnosti
– Jak se k tomu používá tzv. FILTR ZNALOSTÍ
– Které skutečné Dějiny byly falzifikací překryty
– Jak silně je do vědomí a podvědomí našich životů tento virtuální systém implementován …
se dozvíte v článku: Poodhalení projektu vytvoření a realizace FILTRU ZNALOSTÍ

Anatolij Timofejevič Fomenko a jeho Nová chronológia

Všeobecne prijatá verzia svetovej histórie bola vytvorená len v XVII storočí. Bola upravovaná až do 19. Storočia – táto verzia je nesprávna. Teraz, keď sa nahromadilo obrovské množstvo materiálov, prišiel čas, aby sa zostavili hlavné zistenia a zrekonštruovala skutočnú minulosť. …viac info nájdete v knihe A. T. Fomenka: Ako to bolo naozaj (pdf)

Multimediálne múzeum Novej chronológie v Jaroslavli pri Moskve otvára 2.01.2020

Donedávna nebolo jasné, kedy na našom území odobrali Starosloviensku Bukvicu a zaviedli latinku. Ale nález knihy so zákonom cisára Jozefa II. z roku 1786 nám mnohé vyjasnil. Ešte v roku 1786 musel cisár vydávať zákony v staroslovienčine, pretože inak by mu obyvatelia nerozumeli. A ako to vlastne dosiahli?

Skupina nadšencov nespokojná s oficiálnou verziou dejín – históriou – pátrala v starých maďarských archívoch a knižniciach a našla odpovede. Zhrnieme to asi takto. Pred cca 150-180 rokmi jezuiti vyvraždili aristokraciu v dnešnom Maďarsku a nahradili ju šľachtou z Chazarov. Títo okamžite „dočistili“ neželaných a začali likvidáciu aj v iných oblastiach kráľovstva. Bola to globálna akcia, ktorá bola veľmi dlho a starostlivo pripravovaná. Stiahli – do vatikánskej knižnice – všetky staré knihy v Bukvici a Runách a nahradili ich knihami latinskými, nemeckými, maďarskými a podobne. Urobili tak v celej Európe (a nielen nej), takže už o krátky čas tí, ktorí sa nechceli podriadiť nežili a iné, ako „oficiálne“ písomné pamiatky neostali. Samozrejme, že okamžite zaviedli aj nové jazyky, lebo ak rozdelia jazyk, tak rozdelia aj národ. A preto máme dnes slovenčinu, češtinu, maďarčinu, atď.

Môžeme odôvodnene predpokladať, že hnutie štúrovcov pravdepodobne pôvodne bojovalo o uchovanie staroslovienčiny – Staroslovienskej Bukvice. Ak sa to nepodarilo, tak aspoň zaviedli „slovenčinu“. Históriu však píšu víťazi, preto sa nemožno diviť, že „chvosty“ dorábajú promovaní historici, jazykovedci, a to aj v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra. … Viac v článku

Úplné falšovanie svetovej, ako aj ruskej histórie bolo sprevádzané masívnym zabavením a zničením starodávnych rukopisov a archívov. Následne boli vydané pomerne korigované kópie rukopisov a kroník, alebo priame falzifikáty založené na pseudohistorických mýtoch. Ale všetko toto nezostalo bez povšimnutia nezávislých bádateľov a vedcov. Jedným z takýchto vedcov je súčasný ruský historik a analytik Dmitrij Belousov … viac

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 784 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach EZOpress sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie.
EZOpress dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na EZOpress@gmail.com Ďakujeme