Univerzálny zákon

V knihe uvádzam viacero univerzálnych zákonov – príčiny a následku, príťažlivosti, rovnováhy, v iných knihách sú možno uvedené ďalšie. Postupne som však dospela k poznaniu, že existuje jediný univerzálny zákon…

Čítať viac

Ako funguje zrkadlo vesmíru

  Vesmír má zaujímavý spôsob, akým nám dáva príležitosť vyriešiť si naše extrémy. Funguje ako zrkadlo, ale nie hocijaké: Predstavte si pred sebou čiaru. Tá čiara bude predstavovať nulu, dobré,…

Čítať viac

Dýchání nicoty

Uvnitř každého z nás je ukryta vědomá či nevědomá touha po propojení se s prvotním zdrojem čisté a všeobsažné lásky, po opětném návratu domů, po návratu do jednoty. K tomuto…

Čítať viac